ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 334747 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 1 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 326686 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 2 מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348980 וייס 8 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 3 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348652 אבינועם דנין 23 ביולי 1968 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348979 יואב גרטמן 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348621 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348846 אור יאיר 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348651 מיכה לבנה 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348620 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348821 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 340980 טוביה קושניר 15 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 11 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 341001 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 12 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 326687 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 13 מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 340923 דני זהרי 28 במרץ 1941 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 14 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 340709 דני זהרי 15 באפריל 1944 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 15 מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 334754 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348820 יואב גרטמן 15 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 349071 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348622 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348874 ליסטון ולב ארי 25 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 349007 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 348991 רני ואורי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 385044 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 23 שדות מצפה יאיר פזור על פני חלק גדול של השדה
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 326685 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 24 מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 340713 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 25 מתוך נתוני רת"ם
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 358271 שחר כפיר 14 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 26
אקינוס ריחני Acinos rotundifolius 358283 משה מינץ 15 באפריל 2015 2 0 0 /taxa/Acinos%20rotundifolius/ 27