ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שנית רחבת-עלים Lythrum borysthenicum 386388 שמואל מזר 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Lythrum%20borysthenicum/ 1 רמת דלתון שנה רביעת ברציפות
שנית רחבת-עלים Lythrum borysthenicum 385246 נח נפתולסקי 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Lythrum%20borysthenicum/ 2 שרון, ואדי פאליק - אבו מנטור גיליון עשביה, נ.צ. משוער
שנית רחבת-עלים Lythrum borysthenicum 385247 נח נפתולסקי 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Lythrum%20borysthenicum/ 3 ואדי פאליק, אום אל עליק גיליון עשביה, נ.צ. משוער
שנית רחבת-עלים Lythrum borysthenicum 385248 נח נפתולסקי 2 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Lythrum%20borysthenicum/ 4 דר' למגדיאל גיליון עשביה, נ.צ. משוער
שנית רחבת-עלים Lythrum borysthenicum 373433 טליה אורון 15 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Lythrum%20borysthenicum/ 5 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון