ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חלמית זנוחה Malva neglecta 385880 דר בן נתן 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Malva%20neglecta/ 1 ליד אתר החרמון
חלמית זנוחה Malva neglecta 385549 אורי פרגמן-ספיר 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Malva%20neglecta/ 2 צפ' למסעדה