ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 386036 רון פרומקין 20 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 1 מישור רותם
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 385917 רון פרומקין 28 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 2 חולות ממשית
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 385916 רון פרומקין 7 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 3 מישור רותם
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 385915 רון פרומקין 7 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 4 מישור רותם
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 369751 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 5 ערבה צפונית: גבעות שיזף
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 369753 מימי רון 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 6 ערבה צפונית: גבעות שיזף
מרסיה ננסית Maresia pygmaea 369752 מימי רון 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Maresia%20pygmaea/ 7 ערבה צפונית: גבעות שיזף