ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בהק צחור Monsonia nivea 395945 עודד סהר 8 ביוני 2020 2 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 1
בהק צחור Monsonia nivea 393029 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 2 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים
בהק צחור Monsonia nivea 369826 נדב טאובה 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 3 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 369827 נדב טאובה 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 4 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 380414 מימי רון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 5 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 386945 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 6 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
בהק צחור Monsonia nivea 386956 מימי רון 25 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 7 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 389110 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 389111 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 389112 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 10 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 389115 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 11 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 389118 מימי רון 7 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 12 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בהק צחור Monsonia nivea 390380 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 392196 מימי רון 14 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 14 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 392197 מימי רון 10 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 15 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 392198 מימי רון 10 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 16 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 386955 מרב לבל 1 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 17 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 390905 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 18 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
בהק צחור Monsonia nivea 380413 מימי רון 6 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 19 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 380412 מימי רון 2 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 20 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 380415 מימי רון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 21 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369820 מרגרטה וולצ'אק 6 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 22 הרי אילת: מעלה תמנע
בהק צחור Monsonia nivea 369864 מימי רון 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 23 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369849 מימי רון 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 24 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369831 מימי רון 9 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 25 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369862 מימי רון 25 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 26 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369828 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 27 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
בהק צחור Monsonia nivea 369877 מימי רון 22 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 28 ערבה צפונית: חווארי אמציה
בהק צחור Monsonia nivea 369872 מימי רון 2 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 29 ערבה צפונית: חווארי אמציה
בהק צחור Monsonia nivea 369854 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 30 ערבה צפונית: חווארי אמציה
בהק צחור Monsonia nivea 369818 מימי רון 25 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 31 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369851 ויסבין ירון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 32 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369846 מימי רון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 33 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369873 מימי רון 1 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 34 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369876 מימי רון 8 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 35 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369867 מימי רון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 36 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369875 מימי רון 1 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 37 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369874 מימי רון 1 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 38 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369871 מימי רון 11 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 39 ערבה צפונית: גבעות שיזף נביטה
בהק צחור Monsonia nivea 369868 מימי רון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 40 ערבה צפונית: גבעות שיזף נביטה
בהק צחור Monsonia nivea 369863 מימי רון 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 41 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369870 ויסבין ירון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 42 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369869 ויסבין ירון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 43 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369866 ויסבין ירון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 44 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369865 ויסבין ירון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 45 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369860 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 46 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369853 מימי רון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 47 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369852 מימי רון 11 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 48 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369848 מימי רון 28 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 49 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369844 מימי רון 6 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 50 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369840 מימי רון 2 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 51 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369839 מימי רון 28 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 52 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369837 מימי רון 14 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 53 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369835 מימי רון 23 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 54 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369833 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 55 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369859 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 56 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369858 ויסבין ירון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 57 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369832 מימי רון 26 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 58 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369857 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 59 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369855 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 60 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369856 ויסבין ירון 10 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 61 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369841 ויסבין ירון 26 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 62 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369850 ויסבין ירון 26 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 63 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369847 ויסבין ירון 24 ביולי 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 64 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369845 ויסבין ירון 6 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 65 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369843 ויסבין ירון 30 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 66 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369836 מימי רון 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 67 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369879 מימי רון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 68 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369842 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 69 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369838 מימי רון 8 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 70 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369825 נטע אור 7 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 71 ערבה צפונית: גבעות שיזף
בהק צחור Monsonia nivea 369861 מימי רון 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 72 ערבה צפונית: גבעות סלעית
בהק צחור Monsonia nivea 369878 מימי רון 20 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 73 ערבה צפונית: ערבה צפונית
בהק צחור Monsonia nivea 369830 מימי רון 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 74 ערבה דרומית: מישור רחם
בהק צחור Monsonia nivea 369829 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 75 ערבה דרומית: מישור רחם
בהק צחור Monsonia nivea 369824 מורי חן 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 76 ערבה דרומית: חולות סמר
בהק צחור Monsonia nivea 369834 מימי רון 16 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 77 הרי אילת: צוקי תמנע
בהק צחור Monsonia nivea 369819 מרגרטה וולצ'אק 20 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Monsonia%20nivea/ 78 הרי אילת: מעלה תמנע