ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 380439 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 1 הרי אילת: יהורם יואש
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 383973 גיל קופלוביץ 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 2 נחל רודד נצפה פרט בודד
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369880 בני שלמון 15 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 3 הרי אילת: צפחות
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369888 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 4 ערבה דרומית: מישור רחם
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369892 ראובן הפנר 21 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 5 ערבה דרומית: פשט רודד
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369893 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 6 ערבה דרומית: פשט רודד פרח
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369881 בני שלמון 1 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 7 ערבה דרומית: פשט רודד
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369898 מימי רון 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 8 הרי אילת: אילת
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369884 בני שלמון 19 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 9 הרי אילת: גבעות עמרם
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369894 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 10 הרי אילת: שחמון פרח
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369889 בני שלמון 24 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 11 הרי אילת: שחמון
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369895 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 12 הרי אילת: שחמון פרח
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369886 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 13 הרי אילת: שחמון
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369890 בני שלמון 17 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 14 הרי אילת: צפחות
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369896 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 15 הרי אילת: הר שלמה פרח
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369882 בני שלמון 21 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 16 הרי אילת: הר שלמה
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369885 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 17 הרי אילת: רמת יותם
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369897 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 18 הרי אילת: יהורם יואש
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369883 בני שלמון 13 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 19 הרי אילת: בקעת תמנע
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 385509 אורי פרגמן-ספיר 10 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 20 נחל שחמון
מורטיה קטנת-פרחים Morettia parviflora 369887 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Morettia%20parviflora/ 21