ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מוריקת סיני Moricandia sinaica 388972 ידידיה שמואל 21 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 1 קמר עריף - רמת חדב: קניון נקרות-המישר
מוריקת סיני Moricandia sinaica 392199 מימי רון 24 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 2 עומר: גבים-צבירה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369905 מימי רון 16 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 3 ערבה צפונית: שולי הערבה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369903 מימי רון 5 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 4 ערבה צפונית: שולי הערבה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369899 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 5 ערבה צפונית: שפך נקרות-נמיה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369906 מימי רון 5 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 6 ערבה צפונית: רמת רחש דרום
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369900 מימי רון 9 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 7 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369908 מימי רון 29 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 8 עומר: גבים-צבירה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369907 מימי רון 1 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 9 עומר: גבים-צבירה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369904 מימי רון 25 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 10 עומר: גבים-צבירה
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369902 מימי רון 26 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 11 עומר: רמת צופר
מוריקת סיני Moricandia sinaica 369901 מימי רון 30 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Moricandia%20sinaica/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים