ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 405803 יהונתן רונס 16 ביולי 2021 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 1 סלמאן אל-פרסי - אלוני יצהר נמצא עי אבי שמידע ודווח בעמוד ענן. http://amudanan.co.il/w/P831381
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397871 מימי רון 10 בדצמבר 2020 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397511 אור יאיר 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 33 . הר אביטל צד מזרחי. 18.04.17
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397510 אור יאיר 30 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 35. הר אביטל צד מזרחי 30.04.17
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397509 אור יאיר 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 90. חזקה 6.05.2017
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397508 אור יאיר 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 49. הר בנטל –מרום גולן. 12.5.17
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397507 אור יאיר 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה מס' 60. הר בנטל 4.06.2017
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397506 אור יאיר 6 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 106. חורשת מנצורה. 06.07.2017
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397505 אור יאיר 14 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 9 צפון הגולן: יער אודם רשימה 146. ג'ובת צומת סכיך 14.04.18
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397504 אור יאיר 14 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 182. הר אודם, מושב אודם 14.04.2018
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397503 אור יאיר 15 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 199. הר אביטל מטע הלוע 15.05.2018
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397502 אור יאיר 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן רשימה 227. לוע הר אביטל 24.5.2018
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 397501 יובל ספיר 16 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 388693 מימי רון 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386623 מימי רון 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 392340 מימי רון 19 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 392341 מימי רון 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386566 יאיר אור 13 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 18 חורשת בית הקברות מנצורה
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386567 יאיר אור 13 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 19 כביש מסעדה עין קיניה
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386277 מנחם אדר 24 באפריל 2019 2 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 20 עינות פחם זיהוי לפי פירות, עלים ופרחים קטנים, צולם והשוואה לתמונות באתר צמחיית ישראל ברשת.
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385872 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 21 יער מרום גולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385873 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 22 הר קורטם
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369925 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369923 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369926 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 25 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369927 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 26 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385495 שמואל מזר 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 27 יער חזון, נחל חזון