ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 392340 מימי רון 19 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 392341 מימי רון 19 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386566 יאיר אור 13 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 3 חורשת בית הקברות מנצורה
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386567 יאיר אור 13 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 4 כביש מסעדה עין קיניה
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 386277 מנחם אדר 24 באפריל 2019 2 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 5 עינות פחם זיהוי לפי פירות, עלים ופרחים קטנים, צולם והשוואה לתמונות באתר צמחיית ישראל ברשת.
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385872 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 6 יער מרום גולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385873 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 7 הר קורטם
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369925 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369923 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369926 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 10 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369927 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 11 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385495 שמואל מזר 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 12 יער חזון, נחל חזון