ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385872 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 1 יער מרום גולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385873 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 2 הר קורטם
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369925 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369923 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369926 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 5 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 369927 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 6 כתף החרמון: חרמון
מפריק נפוח Myrrhoides nodosa 385495 שמואל מזר 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Myrrhoides%20nodosa/ 7 יער חזון, נחל חזון