To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 399179 מיכל שמש 7 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 1 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 399180 אורי אורבך 7 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 2 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 399181 מיכל שמש 7 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 3 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398812 יובל גמליאל 16 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 4 הר קטע כ-5-6 פרטים זעירים בצבע ירקרק, עלים בצבעי אדום חום כמו תמיד. מתחבאים בתוך מדרון של סירה קוצנית. חלק בניצנים. ניצפו גם פרטים נוספים בסביבה הקרובה בשלב של עלים בלבד.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398700 צבי שביד 29 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 5 שביל שורק באתר העיקרי )(100 מטר מזרחה) נראו הפעם כשלושים פרטים להערכתי. לא ספירה ממש.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398673 יעל אורגד 28 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 6 גבעת יערים
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398674 יעל אורגד 28 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 7 גבעת יערים בנקודה המסומנת ישנו מקבץ גדול של כחמישים ניאוטינאות. אבל יש עוד כעשר בודדות פזורות לפני ואחרי הנקודה המסומנת.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398675 יעל אורגד 28 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 8 גבעת יערים בנקודה הזו כ-30 נאוטינאות, מעט יותר למעלה עוד נקודה של כ10 נאוטינאות. בסה"כ בתאריך 28.3.2021 ספרנו כ120 נאוטינאות לאורך דרך העפר.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 398646 דליה בונס 24 במרץ 2021 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 9 גבעת יערים ראינו כ-20 פרטים פורחים לאורך כ-150 מ' בצד שמאל במורד השביל.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 396130 יעל אורגד 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 10 גבעת יערים
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394931 יריב מליחי 21 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 11 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394940 יובל ספיר 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 12 הרי ירושלים: נפתולי שורק
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386619 יעל אורגד 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 13 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386620 אריאל קדם 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 14 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 388685 אריאל קדם 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 15 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 388686 אריאל קדם 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 16 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 388687 יעל אורגד 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 17 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 388688 אריאל קדם 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 18 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393601 צבי שביד 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 19 שביל מסומן מעל נחל קטלב כ-20 פרטים, בערך 70 מטר מערבה לאורך השביל, מעבר לצינורות הבטון, מקבץ נוסף, קטן יותר.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393600 צבי שביד 26 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 20 הרי ירושלים: נפתולי שורק כעשרה עד 15 פרטים, לא ספרתי.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394433 דניאל יוטה 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 21 הר קטע
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394531 אריאל קדם 18 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 22 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394432 דניאל יוטה 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 23 הר קטע
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 394429 דניאל יוטה 17 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 24 הר קטע
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393637 אריאל קדם 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 25 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393638 אריאל קדם 25 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 26 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393570 עמית מנדלסון 22 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 27 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 393571 אריאל קדם 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 28 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386247 צבי שביד 22 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 29 נחל קטלב, מדרון דרומי רמת הדיוק של הנקודה עד 100 מטר טעות.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386223 טל שאול 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 30 נחל קטלב מספר פרטים לפני שיא הפריחה
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386191 יעל אורגד 17 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 31 נחל קטלב נקודה שמצא גידי פיזנטי בשנת 2005
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 386181 יעל אורגד 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 32 נחל טייסים לאורך שביל, בין שיחי הלוטם והסירה הקוצנית, ישנם סחלבים רבים ובמיוחד ניאוטינאות רבות.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369941 שמואל קדושי 26 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 33 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון 1 בפריחה זיהוי וודאי עוד 3 כנראה. בשטח תוואי רכבת קלה לביה"ח עין כרם יועתקו בהמשך.
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369942 שמואל קדושי 10 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 34 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון 4 מועתק לגן הבוטני בנוסף הועתקו סחלב הגליל. כ15
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369943 אורי אורבך 27 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 35 הרי ירושלים: כיסלון תחתון
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 372703 נוגן צברי 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 36 הרי ירושלים: במת ירושלים
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369946 אמיתי מיכל 13 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369945 אלי גבאי 24 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
ניאוטיניאה תמימה Neotinea maculata 369944 ראובן אורטל 13 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Neotinea%20maculata/ 39 הרי ירושלים: נפתולי שורק