ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 394619 בשמת סגל 20 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 1 שמורת פורה כתם אחד קטן וממוקד, אולי יש עוד אבל קשה לחפש בלי לרדת מהשביל המותר. הנקודה היתה מספר מטרים פיצול של המשך השביל מערבה שסגור ואסור להליכה, לפניה לשביל דרומה (שמאלה) ליציאה מהשמורה לשוליים הדרומיים הגובלים בשביל עפר רחב.
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 394571 דליה בונס 25 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 2 כורכר רוחמה
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 394465 מימי רון 20 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 3 מישור פלשת: פלשת
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390941 אורי שפירא דשא 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 4 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן לפני פריחה יתכן קצח הציפורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390967 בר שמש 10 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 5 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390966 בר שמש 28 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 6 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390965 בר שמש 3 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 7 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 386418 סמדר זורע-ברמק 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 8 ערוצי נחל סחף
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 377714 ליעד כהן 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 9 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 385621 בר שמש 30 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 10 שלוחה בין נחל סנסן לנחל צלצל
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 384961 סמדר זורע-ברמק 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 11 שמורת ביתרונות בארי
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 377715 חנן לבבי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 12 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 385057 עמית מנדלסון 11 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 13 נחל בוהו הנחל נסקר לאורך תחום העיר נתיבות, קצח אותר רק בנקודה זו.
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 384940 יעל אורגד 21 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 14 שמורת פורה, ליד שביל ישראל המיקום אינו מדויק. לא סימנתי נצ בעת הטיול, ושחזרתי אזור כללי מהזיכרון.