ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390941 אורי שפירא דשא 24 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 1 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן לפני פריחה יתכן קצח הציפורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390967 בר שמש 10 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 2 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390966 בר שמש 28 במרץ 2019 2 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 3 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 390965 בר שמש 3 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 4 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 386418 סמדר זורע-ברמק 26 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 5 ערוצי נחל סחף
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 377714 ליעד כהן 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 6 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 385621 בר שמש 30 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 7 שלוחה בין נחל סנסן לנחל צלצל
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 384961 סמדר זורע-ברמק 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 8 שמורת ביתרונות בארי
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 377715 חנן לבבי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 9 שפלת יהודה הדרומית: גבעות להב
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 385057 עמית מנדלסון 11 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 10 נחל בוהו הנחל נסקר לאורך תחום העיר נתיבות, קצח אותר רק בנקודה זו.
קצח זעיר-פרחים Nigella nigellastrum 384940 יעל אורגד 21 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Nigella%20nigellastrum/ 11 שמורת פורה, ליד שביל ישראל המיקום אינו מדויק. לא סימנתי נצ בעת הטיול, ושחזרתי אזור כללי מהזיכרון.