ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נוניאה נאה Nonea melanocarpa 386391 אבנר רינות 18 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Nonea%20melanocarpa/ 1 כרם שיח' ג'ראח השטח עבר שינויים מהותיים בשנים האחרונות בעקבות עבודות פיתוח שונות הכוללות תשתית לרכבת הקלה.
נוניאה נאה Nonea melanocarpa 386027 נעם שגב 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Nonea%20melanocarpa/ 2 תל זיף
נוניאה נאה Nonea melanocarpa 369947 אייל דרעי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Nonea%20melanocarpa/ 3