ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 391133 יאיר אור 10 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 1 ואדי סמק מגדוליה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 390296 מרב לבל 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 2 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 390297 מרב לבל 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 3 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 386131 דותן רותם 23 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 4 אחו בנימינה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 383052 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 5 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384080 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 6 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384081 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 7 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384078 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 8 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384079 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 9 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384082 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 10 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 377456 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 11 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370041 דידי קפלן 24 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370040 פבזנר דרור 10 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 13 צפון הגולן: במת הגולן
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370039 אריה קלר 2 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 14 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370030 בן רוזנברג 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 15 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370037 זאב קולר 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 16 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370036 זאב קולר 18 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 17 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370032 בן רוזנברג 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 18 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370031 בן רוזנברג 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 19 שרון צפוני: בקעת הנדיב
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 372650 רון פרומקין 19 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370033 אורי שפירא 10 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370034 דידי קפלן 21 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 22 דרום הגולן: נחלי גולן
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 370038 דידי קפלן 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 23 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 383964 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 24 אחו בנימינה
יינית חרוזה Oenanthe prolifera 384877 אסף חיים 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20prolifera/ 25 דרום הגולן: דרום רמת הגולן