ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 394863 הילה גיל 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 1 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 394864 הילה גיל 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 2 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 386397 יאיר אור 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 3 צפון מערב לחיספין
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 394542 יאיר אור 19 באפריל 2020 2 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 4 שמורת נוב
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 394543 יאיר אור 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 5 מזרח לתל סאקי
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 392142 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 389308 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 7 צפון הגולן: במת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 389307 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן לבדיקה
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 389605 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 387419 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 10 צפון הגולן: במת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 387418 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 387187 מרב לבל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן תפרחת יבשה. חפיות סוככונים כפופות! לבדוק בעשבייה
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 387186 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370055 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370053 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370050 דידי קפלן 28 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370042 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370049 דידי קפלן 19 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 18 צפון הגולן: יער אודם
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370045 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 19 צפון הגולן: יער אודם
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370044 דידי קפלן 3 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 20 צפון הגולן: יער אודם
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370056 ועדיה יוסי 2 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 21 כתף החרמון: חרמון
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370054 ועדיה יוסי 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 22 כתף החרמון: חרמון
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370051 דידי קפלן 22 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 23 כתף החרמון: חרמון מעייו
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370057 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 24 כתף החרמון: חרמון
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370052 דידי קפלן 7 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 25 דרום הגולן: נחלי גולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370043 לוטן רן 10 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 26 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370047 דידי קפלן 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 27 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
יינית בינונית Oenanthe silaifolia 370046 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Oenanthe%20silaifolia/ 28 דרום הגולן: דרום רמת הגולן