ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארביס קווקזי Arabis alpina 386337 יאיר אור 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 1 הר דלתון
ארביס קווקזי Arabis alpina 348833 אור יאיר 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346633 יאיר אור 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 3 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 373448 עופר שנער 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 4 כתף החרמון: חרמון
ארביס קווקזי Arabis alpina 348913 לילך 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348683 שיר ורד 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349064 מייק לבנה 11 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 7 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349016 מייק לבנה 15 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349017 יואב גרטמן 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348712 רני כשר,אורי 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348997 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348758 יואב גרטמן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349050 יובל ספיר 21 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348914 יואב גרטמן 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348849 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349047 מיכה לבנה 15 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348811 יואב גרטמן 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 330468 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348711 שיר ורד 1 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 368591 רן לוטן 18 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 20 כתף החרמון: חרמון
ארביס קווקזי Arabis alpina 348930 יאיר אור 10 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348932 יואב גרטמן 14 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348879 תצפיות רת"ם 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348648 דוכס ראובן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349081 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 330467 תצפיות רת"ם 25 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348959 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348682 יאיר אור 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 367419 יונתן הררי 6 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 29 כתף החרמון: חרמון
ארביס קווקזי Arabis alpina 367418 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 30 כתף החרמון: חרמון במצוק הנדד
ארביס קווקזי Arabis alpina 330474 תצפיות רת"ם 24 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 357714 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 32 כתף החרמון: חרמון
ארביס קווקזי Arabis alpina 348710 מיכה לבנה 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349015 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348931 יואב גרטמן 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348796 מייק לבנה 31 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348880 א. ג'קסון 6 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348667 מייק לבנה 21 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349038 רני ואורי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348998 יאיר אור 16 ביוני 1991 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348958 יואב גרטמן 18 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 41 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349040 מיכה לבנה 22 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 42 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349000 אבי שמידע 4 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 43 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348848 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 44 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348948 מייק לבנה 3 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 45 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346628 מייק לבנה 14 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 46 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 347097 יאיר אור 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 47 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346627 יאיר אור 28 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 48 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346798 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 49 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 347011 ג'קסון איתן 8 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 50 גליל עליון מזרחי: נחל דישון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346604 וינר ענת 13 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 51 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346650 שיר ורד 3 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 52 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346631 א. אהרונסון 14 ביוני 1906 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 53 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346616 דניאלה 8 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 54 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346655 יואב גרטמן 20 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 55 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 346632 ג.נאמן 4 באפריל 1973 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 56 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 348999 מיכה לבנה 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 57 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 367417 טליה אורון 6 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 58 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור
ארביס קווקזי Arabis alpina 385492 שמואל מזר 3 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 59 הר-אביתר נ.צ. מקורב
ארביס קווקזי Arabis alpina 349083 יואב גרטמן 3 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 60 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 367420 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 61
ארביס קווקזי Arabis alpina 349097 תצפיות רת"ם 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 62 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349103 יובל ספיר 15 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 63 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349065 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 64 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349066 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 65 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349082 יואב גרטמן 25 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 66 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349084 יואב גרטמן 2 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 67 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349053 יואב גרטמן 23 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 68 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349067 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 69 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349058 מיכה לבנה 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 70 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349095 דוכס ראובן 26 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 71 מתוך נתוני רת"ם
ארביס קווקזי Arabis alpina 349094 מיכה לבנה 16 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Arabis%20alpina/ 72 מתוך נתוני רת"ם