ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 397242 אור יאיר 22 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 1 דרום הגולן: מורדות ירמוך רשימה 166. חמת גדר 22.03.2018
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 397241 אור יאיר 18 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 2 דרום הגולן: מורדות ירמוך רשימה 189. חמת גדר 18.05.2018
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385216 יאיר אור 18 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 3 מצפה כנרות
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385215 יאיר אור 18 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 4 חמת גדר מצפה הירמוך
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385214 יאיר אור 18 במאי 2018 2 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 5 שדות מעל חמת גדר
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 392869 שמואל מזר 23 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 6 מזרחית לכביש העולה מחמת גדר
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 401918 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 7
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 401917 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 8
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 401916 דנין אבינעם 1 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 9 בקעת הירדן: עמק בית שאן