ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 392141 מימי רון 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 1
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385215 יאיר אור 18 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 2 חמת גדר מצפה הירמוך
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385216 יאיר אור 18 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 3 מצפה כנרות
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 385214 יאיר אור 18 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 4 שדות מעל חמת גדר
חוחן הירדן Onopordum jordanicolum 370068 עמוס סבח 2 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Onopordum%20jordanicolum/ 5