ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סחלב איטלקי Orchis italica 370322 אסף מנחם 13 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370318 אביבה רבינוביץ' 15 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 2 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370177 תומר אשד 23 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 3 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370256 טליה אורון 20 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 4 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
סחלב איטלקי Orchis italica 372702 נוגן צברי 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370297 דידי קפלן 18 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 6 רכס נפתלי: הרי רמים
סחלב איטלקי Orchis italica 370167 יפתח סיני 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 7 רכס נפתלי: הרי רמים
סחלב איטלקי Orchis italica 370165 יפתח סיני 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 8 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370317 גלילי משה 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 9 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370298 גלילי משה 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 10 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370290 דידי קפלן 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 11 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370276 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 12 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370275 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 13 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370255 גל גלילי 2 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 14 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370166 יפתח סיני 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 15 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
סחלב איטלקי Orchis italica 370295 חוה גולדשטיין 15 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 16 עמק החולה: אבל בית מעכה
סחלב איטלקי Orchis italica 370253 יפתח סיני 12 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 17 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב איטלקי Orchis italica 370244 יפתח סיני 16 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 18 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב איטלקי Orchis italica 370252 יפתח סיני 12 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 19 מערב הגליל העליון: הר כישור
סחלב איטלקי Orchis italica 370304 אשכנזי שוש 14 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 20 כתף החרמון: חרמון
סחלב איטלקי Orchis italica 370247 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 21 כתף החרמון: חרמון
סחלב איטלקי Orchis italica 370246 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 22 כתף החרמון: חרמון
סחלב איטלקי Orchis italica 370245 דודו פילס 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 23 כתף החרמון: חרמון
סחלב איטלקי Orchis italica 370274 לוטן רן 1 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
סחלב איטלקי Orchis italica 370172 תומר אשד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
סחלב איטלקי Orchis italica 370171 תומר אשד 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
סחלב איטלקי Orchis italica 370163 תומר אשד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
סחלב איטלקי Orchis italica 370164 טליה אורון 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה
סחלב איטלקי Orchis italica 370179 שי קורן 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370326 אסף מנחם 10 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370323 אסף מנחם 31 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370303 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 32 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370291 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא 100 פרטים
סחלב איטלקי Orchis italica 370225 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370254 טליה אורון 7 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370237 תומר אשד 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370236 תומר אשד 26 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370234 אייל דרור 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370224 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370223 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370222 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370221 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370220 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370204 תומר אשד 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370200 תומר אשד 20 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370199 טליה אורון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370198 איתן נפתלי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370197 איתן נפתלי 22 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370185 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370184 איתן נפתלי 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370183 שי קורן 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370182 שי קורן 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370181 שי קורן 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370180 שי קורן 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370148 תומר אשד 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 55 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370147 תומר אשד 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
סחלב איטלקי Orchis italica 370310 דידי קפלן 19 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא עלים
סחלב איטלקי Orchis italica 370189 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370313 אסף מנחם 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 59 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370301 אבו רוכן סלמאן 15 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370288 אולניק אורי 13 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 61 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370287 דידי קפלן 13 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 62 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370284 טליה אורון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370283 טליה אורון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 64 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370282 טליה אורון 2 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 65 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370248 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 66 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370251 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 67 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370249 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 68 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370242 טליה אורון 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 69 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370241 טליה אורון 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 70 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370240 טליה אורון 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 71 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370239 טליה אורון 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 72 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370250 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 73 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370235 תומר אשד 1 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 74 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370233 תומר אשד 3 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 75 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370231 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 76 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370230 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 77 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370229 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370228 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370227 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370226 תומר אשד 30 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 81 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370194 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370193 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 83 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370192 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370191 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370190 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 86 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370188 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370187 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370186 טליה אורון 29 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 89 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370170 תומר אשד 28 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 90 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370162 שי קורן 1 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370161 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 92 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370152 תומר אשד 12 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 93 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370160 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 94 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370311 אסף מנחם 12 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370238 טליה אורון 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370289 טליה אורון 9 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב איטלקי Orchis italica 370281 טליה אורון 8 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
סחלב איטלקי Orchis italica 370312 אביבה רבינוביץ' 13 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
סחלב איטלקי Orchis italica 370302 יוסי פרידמן 9 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 100 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם
סחלב איטלקי Orchis italica 370319 אסף מנחם 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 101 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370320 אסף מנחם 7 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 102 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370316 אסף מנחם 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 103 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370307 אסף מנחם 8 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 104 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370299 דידי קפלן 20 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 105 גליל עליון מזרחי: נחל דישון פריחה ב-1/4/97. - עשרות
סחלב איטלקי Orchis italica 370279 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 106 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370278 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 107 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370277 טליה אורון 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 108 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370243 טליה אורון 5 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 109 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370212 רועי טלבי 8 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 110 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370209 תומר אשד 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 111 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370208 תומר אשד 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 112 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370151 תומר אשד 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 113 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 370213 תומר אשד 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 114 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370156 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 115 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370232 תומר אשד 5 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 116 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370219 תומר אשד 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 117 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370218 תומר אשד 1 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 118 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370215 תומר אשד 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 119 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370214 תומר אשד 6 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 120 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370207 תומר אשד 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 121 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370206 תומר אשד 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 122 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370205 תומר אשד 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 123 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370196 איתן נפתלי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 124 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370210 איתן נפתלי 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 125 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370195 איתן נפתלי 28 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 126 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370176 טליה אורון 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 127 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370175 תומר אשד 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 128 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370174 תומר אשד 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 129 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370169 תומר אשד 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 130 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370173 תומר אשד 26 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 131 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370168 תומר אשד 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 132 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370159 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 133 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370158 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 134 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370157 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 135 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370155 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 136 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370150 תומר אשד 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 137 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370149 תומר אשד 13 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 138 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370154 תומר אשד 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 139 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370153 תומר אשד 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 140 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
סחלב איטלקי Orchis italica 370202 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 141 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
סחלב איטלקי Orchis italica 370201 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 142 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
סחלב איטלקי Orchis italica 370203 שי קורן 19 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 143 גליל עליון מזרחי: רמת פשחור (הרי צפת)
סחלב איטלקי Orchis italica 370211 נתן באינוסוביץ 9 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 144 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
סחלב איטלקי Orchis italica 370178 מרב לבל 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 145 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
סחלב איטלקי Orchis italica 370300 דידי קפלן 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 146 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
סחלב איטלקי Orchis italica 370308 כהן יוסף 31 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 147 גליל עליון מזרחי: כרם בן זמרה
סחלב איטלקי Orchis italica 374594 טליה אורון 3 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 148 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 385146 שי פלדמן 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 149 רכס נפתלי: הרי רמים
סחלב איטלקי Orchis italica 370324 לוי נסים 17 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 150 עמק החולה: אבל בית מעכה
סחלב איטלקי Orchis italica 370305 אסף מנחם 4 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 151 גליל עליון מזרחי: נחל דישון
סחלב איטלקי Orchis italica 384882 סיקו בכור 24 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 152 הר שומרה
סחלב איטלקי Orchis italica 370325 לוי נסים 1 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Orchis%20italica/ 153 עמק החולה: אבל בית מעכה