ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 386237 סיקו בכור 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 1 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 385828 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 2 מצפה חרשים
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 384782 סיקו בכור 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 3 הר ריחן מצוק אנכי, מפנה מערבי
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 372789 נוגן צברי 30 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 385598 שמואל מזר 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 5 הר שפרה, יער ברעם
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר Ornithogalum neurostegium neurostegium 385034 סיקו בכור 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20neurostegium/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון