ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370394 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 1 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 377467 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 2 רמת עבדת: עקרב
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370399 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 3 רמת עבדת: עקרב
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370391 מארק כץ 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 4 רמת עבדת: עקרב
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370397 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370393 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 6 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370392 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 7 רמת עבדת: עקרב שונה לתת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370395 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 8 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 383479 מימי רון 6 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 9 בקעת צין: צין עליון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370398 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 10 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370406 אביבה רבינוביץ' 21 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות עלה מסולסל
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 370396 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות שונה לתת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 385005 דר בן נתן 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 13 ליד כרם שיזף
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון Ornithogalum neurostegium ramonenesis 385006 דר בן נתן 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20neurostegium%20ramonenesis/ 14 ערוץ בצד הכביש למחנה רמון