ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392631 חוה גולדשטיין 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 1 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392632 עמיחי גלעדי 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 2 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392633 עמיחי גלעדי 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 3 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392634 חוה גולדשטיין 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 4 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392635 חוה גולדשטיין 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 5 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392636 עמיחי גלעדי 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 6 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392637 עמיחי גלעדי 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 7 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392638 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 8 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392639 עמית דולב 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 9 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392640 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 10 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392641 עמית דולב 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 11 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392642 עמית דולב 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 12 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392643 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 13 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392644 עמית דולב 2 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 14 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 387189 דידי קפלן 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 15 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 387190 שאדי דעבוס 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 16 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 389310 דידי קפלן 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 17 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 389311 דידי קפלן 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 18 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 389312 דידי קפלן 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 19 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392130 יפעת ארצי 6 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 20 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392131 טליה אורון 5 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 21 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392132 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 22 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 392140 מימי רון 3 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 23 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370824 צופה בלתי ידוע 22 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 24 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370716 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 25 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370775 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 26 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370658 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 27 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370575 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 28 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370833 חי אלי 15 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 29 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383443 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383418 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 31 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383333 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 32 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383320 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 33 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383256 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 34 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383091 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 35 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370808 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 36 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370816 יפתח סיני 25 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען צומת גולני ליד כביש אין זרעים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370800 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 38 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370770 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 39 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370753 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 40 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370541 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 41 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370739 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 42 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370819 מימי רון 18 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 43 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה גוש אחד; גובה 1.80 מ' בין הדרך לשדה
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370803 אלון רייכמן 23 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 44 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370722 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 45 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370717 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 46 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370697 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 47 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370692 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 48 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370676 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 49 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370797 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 50 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370771 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 51 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370730 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 52 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370672 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 53 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370648 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 54 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370574 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 55 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370549 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 56 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370587 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 57 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370562 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 58 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370780 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 59 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370759 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 60 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370690 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 61 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370645 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 62 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370622 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 63 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370600 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 64 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370743 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 65 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370791 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 66 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370779 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 67 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370756 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 68 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370744 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 69 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370742 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 70 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370741 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 71 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370740 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 72 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370738 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 73 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370737 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 74 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370736 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 75 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370735 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 76 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370728 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 77 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370727 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 78 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370726 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 79 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370725 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 80 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370723 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 81 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370721 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 82 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370720 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 83 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370719 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 84 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370724 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 85 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370715 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 86 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370714 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 87 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370713 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 88 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370712 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 89 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370711 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 90 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370708 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 91 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370706 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 92 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370705 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 93 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370703 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 94 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370702 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 95 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370701 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 96 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370693 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 97 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370700 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 98 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370699 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 99 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370698 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 100 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370696 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 101 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370694 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 102 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370704 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 103 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370691 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 104 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370610 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 105 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370688 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 106 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370687 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 107 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370686 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 108 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370685 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 109 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370684 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 110 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370683 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 111 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370682 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 112 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370681 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 113 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370680 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 114 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370679 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 115 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370678 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 116 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370677 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 117 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370675 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 118 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370674 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 119 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370673 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 120 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370669 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 121 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370668 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 122 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370633 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 123 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370667 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 124 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370540 אקולוגיה מחוז צפון 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 125 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370564 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 126 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370563 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 127 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370561 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 128 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370559 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 129 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370558 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 130 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370557 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 131 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370556 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 132 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370555 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 133 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370548 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 134 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370547 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 135 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370546 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 136 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370545 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 137 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370544 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 138 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370543 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 139 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370781 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 140 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370802 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 141 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370801 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 142 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370799 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 143 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370796 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 144 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370795 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 145 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370792 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 146 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370790 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 147 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370787 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 148 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370786 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 149 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370783 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 150 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370794 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 151 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370798 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 152 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370793 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 153 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370760 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 154 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370778 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 155 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370776 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 156 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370773 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 157 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370769 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 158 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370768 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 159 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370767 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 160 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370766 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 161 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370765 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 162 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370764 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 163 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370762 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 164 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370761 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 165 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370789 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 166 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370788 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 167 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370784 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 168 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370777 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 169 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370774 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 170 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370709 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 171 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370758 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 172 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370757 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 173 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370755 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 174 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370754 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 175 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370752 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 176 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370751 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 177 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370750 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 178 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370749 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 179 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370748 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 180 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370746 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 181 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370745 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 182 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370734 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 183 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370733 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 184 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370732 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 185 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370731 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 186 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370729 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 187 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370710 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 188 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370763 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 189 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370747 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 190 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370647 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 191 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370689 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 192 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370671 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 193 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370670 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 194 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370666 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 195 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370665 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 196 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370664 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 197 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370663 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 198 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370662 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 199 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370660 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 200 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370659 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 201 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370657 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 202 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370653 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 203 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370652 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 204 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370651 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 205 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370650 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 206 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370649 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 207 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370661 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 208 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370654 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 209 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370623 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 210 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370644 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 211 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370643 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 212 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370642 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 213 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370641 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 214 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370640 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 215 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370638 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 216 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370637 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 217 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370636 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 218 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370632 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 219 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370631 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 220 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370630 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 221 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370629 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 222 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370628 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 223 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370627 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 224 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370626 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 225 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370620 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 226 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370619 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 227 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370618 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 228 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370617 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 229 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370614 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 230 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370613 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 231 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370612 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 232 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370611 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 233 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370609 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 234 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370608 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 235 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370607 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 236 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370606 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 237 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370605 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 238 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370603 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 239 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370602 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 240 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370624 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 241 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370616 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 242 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370615 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 243 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370599 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 244 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370604 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 245 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370576 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 246 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370598 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 247 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370596 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 248 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370595 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 249 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370594 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 250 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370593 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 251 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370592 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 252 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370591 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 253 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370590 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 254 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370589 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 255 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370588 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 256 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370584 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 257 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370583 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 258 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370581 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 259 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370580 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 260 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370579 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 261 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370577 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 262 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370597 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 263 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370586 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 264 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370582 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 265 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370585 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 266 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370578 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 267 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370550 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 268 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370573 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 269 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370570 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 270 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370569 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 271 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370568 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 272 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370567 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 273 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370566 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 274 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370565 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 275 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370560 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 276 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370554 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 277 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370553 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 278 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370552 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 279 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370572 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 280 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370571 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 281 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370551 אלון רייכמן 12 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 282 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370707 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 283 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370718 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 284 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370695 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 285 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370656 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 286 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370782 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 287 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370785 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 288 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370837 דה-פיצוטו אלון 27 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 289 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370836 דה-פיצוטו אלון 15 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 290 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370832 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 291 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370831 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 292 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370826 חוה גולדשטיין 27 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 293 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370823 חוה גולדשטיין 29 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 294 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370822 חוה גולדשטיין 14 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 295 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370835 מלול אלי 30 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 296 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370834 מלול אלי 30 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 297 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 370830 חוה גולדשטיין 25 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 298 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 377459 יפתח סיני 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 299 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום ברכת מגדלית
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383444 חוה גולדשטיין 26 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 300 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383440 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 301 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383439 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 302 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383438 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 303 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383437 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 304 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383436 אלון רייכמן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 305 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383435 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 306 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383434 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 307 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383433 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 308 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383432 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 309 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383431 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 310 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383429 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 311 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383428 צוות תל דן 10 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 312 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383426 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 313 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383425 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 314 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383424 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 315 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383420 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 316 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383419 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 317 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383416 צוות תל דן 11 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 318 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383413 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 319 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383412 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 320 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383411 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 321 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383409 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 322 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383408 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 323 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383407 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 324 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383406 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 325 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383405 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 326 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383404 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 327 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383402 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 328 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383401 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 329 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383400 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 330 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383399 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 331 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383398 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 332 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383397 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 333 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383396 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 334 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383395 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 335 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383393 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 336 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383392 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 337 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383390 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 338 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383389 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 339 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383388 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 340 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383387 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 341 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383386 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 342 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383385 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 343 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383384 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 344 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383383 צוות תל דן 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 345 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383380 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 346 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383377 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 347 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383376 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 348 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383375 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 349 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383372 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 350 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383368 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 351 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383367 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 352 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383364 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 353 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383363 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 354 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383362 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 355 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383360 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 356 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383358 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 357 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383354 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 358 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383353 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 359 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383350 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 360 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383349 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 361 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383347 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 362 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383325 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 363 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383324 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 364 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383323 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 365 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383319 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 366 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383318 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 367 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383314 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 368 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383310 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 369 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383309 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 370 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383307 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 371 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383305 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 372 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383303 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 373 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383301 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 374 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383299 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 375 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383293 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 376 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383291 אלון רייכמן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 377 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383288 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 378 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383286 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 379 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383284 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 380 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383283 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 381 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383282 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 382 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383281 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 383 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383280 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 384 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383279 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 385 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383278 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 386 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383276 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 387 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383274 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 388 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383269 צוות תל דן 5 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 389 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383268 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 390 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383266 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 391 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383261 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 392 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383259 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 393 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383255 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 394 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383253 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 395 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383250 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 396 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383246 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 397 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383244 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 398 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383239 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 399 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383235 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 400 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383232 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 401 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383229 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 402 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383228 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 403 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383219 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 404 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383213 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 405 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383210 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 406 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383209 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 407 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383207 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 408 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383203 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 409 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383199 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 410 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383198 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 411 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383197 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 412 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383196 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 413 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383195 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 414 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383194 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 415 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383193 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 416 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383192 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 417 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383186 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 418 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383185 צוות תל דן 9 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 419 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383184 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 420 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383182 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 421 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383181 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 422 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383180 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 423 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383179 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 424 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383178 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 425 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383177 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 426 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383176 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 427 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383175 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 428 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383174 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 429 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383173 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 430 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383171 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 431 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383170 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 432 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383168 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 433 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383167 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 434 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383166 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 435 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383144 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 436 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383140 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 437 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383138 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 438 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383137 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 439 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383136 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 440 עמק החולה: נחלי דן
אשמר קוצני Paliurus spina-christi 383134 צוות תל דן 10 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Paliurus%20spina-christi/ 441