ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
דוחן הערבה Panicum antidotale 385534 בר שמש 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Panicum%20antidotale/ 1 קיבוץ סמר