ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385725 דותן רותם 24 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 1 חוף שבי ציון
ארכובית החוף Polygonum maritimum 378266 טליה אורון 13 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355626 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 3 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383593 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 344687 מיכאל זהרי 5 ביוני 1956 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 5 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346246 אורי פרגמן-ספיר 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346542 אביבה רבינוביץ' 8 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 7 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 343956 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 8 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346247 יואב ויזל 5 ביולי 1956 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 9 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346640 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 10 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371001 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 11 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355834 טליה אורון 19 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 12 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355635 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355633 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 14 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355632 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 15 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355631 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 16 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355629 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 17 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355627 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 18 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 355625 יפתח סיני 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 19 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383632 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 20 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383631 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 21 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383630 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 22 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383629 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 23 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383627 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 24 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383628 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 25 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383623 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 26 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383624 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 27 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383625 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 28 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383615 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 29 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383616 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 30 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383617 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 31 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383618 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 32 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383619 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 33 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383620 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 34 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383621 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 35 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383603 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 36 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383604 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 37 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383605 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 38 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383606 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 39 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383607 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 40 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383608 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 41 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383609 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 42 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383610 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 43 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383611 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 44 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383612 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 45 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383613 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 46 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383614 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 47 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383594 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 48 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383595 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 49 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383596 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 50 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383597 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 51 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383598 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 52 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383599 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 53 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383600 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 54 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383601 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 55 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383602 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 56 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383583 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 57 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383584 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 58 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383585 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 59 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383586 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 60 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383587 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 61 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383588 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 62 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383589 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 63 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383590 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 64 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383591 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 65 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383592 מימי רון 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 66 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383581 טליה אורון 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 67 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383582 טליה אורון 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 68 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346855 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1955 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 69 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 365976 זאב קולר 1 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 70 חולות: מישור חוף כרמלים
ארכובית החוף Polygonum maritimum 344050 גבי אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 71 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 345102 יובל ספיר 15 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 72 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 344135 רוני אברהם 9 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 73 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 344726 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 74 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 342662 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 75 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 326707 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 76 מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 341931 עוז גולן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 77 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 342027 עוז גולן 5 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 78 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 342028 גדי פולק 21 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 79 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 342041 עוז גולן 28 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 80 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 342040 עוז גולן 7 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 81 חולות: חולות הרצליה מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 345380 זאב קולר 1 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 82 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 377499 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 83 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 377496 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 84 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 377497 יפתח סיני 8 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 85 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 377498 יפתח סיני 7 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 86 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 372534 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 87 חוף בוסתן הגליל
ארכובית החוף Polygonum maritimum 372532 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 88 חוף בוסתן הגליל פרט בודד קטן מאוד
ארכובית החוף Polygonum maritimum 360367 טליה אורון 29 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 89 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346858 א. ליסטון 15 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 90 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346859 א. ג'קסון 23 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 91 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 365975 טליה אורון 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 92 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 359561 מימי רון 11 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 93 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 359592 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 94 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346201 אורי,אבי,שמיר,ה 24 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 95 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 347289 קליין,קדמן 7 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 96 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 359602 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 97 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 359593 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 98 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 359595 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 99 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371014 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 100 חולות: רצועת חוף צפוני בחול, פרטים בודדים
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371013 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 101 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371012 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 102 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371010 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 103 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371009 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 104 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371008 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 105 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371006 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 106 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371005 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 107 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371003 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 108 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371002 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 109 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371004 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 110 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371007 טליה אורון 15 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 111 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346857 פ. פרנק 17 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 112 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 365974 טליה אורון 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 113 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 365973 טליה אורון 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 114 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 345149 חווה להב 1 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 115 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346248 אביבה רבינוביץ' 11 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 116 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346249 אביבה רבינוביץ' 12 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 117 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346686 אביבה רבינוביץ' 8 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 118 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346630 אביבה רבינוביץ' 8 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 119 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346856 יעקב ליפקין 14 באפריל 1961 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 120 חולות: רצועת חוף צפוני מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 378133 רן לוטן 18 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 121 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383622 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 122 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383626 מרב לבל 16 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 123 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 383633 אייל מילר 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 124 חולות: רצועת חוף צפוני
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385369 רעות לוריא 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 125 חוף עתלית החול ברצועה הקרובה ביותר לים מופר ומהודק על ידי קוליסים, אך במרחק כ15 מטרים מהים ישנו חול טבעי בלתי מופר
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385326 רעות לוריא 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 126 פארק שקמונה בית גידול מתאים אבל אולי נעלמה בגלל פעילות אדם בחוף. נבנתה טיילת חדשה לאורך החוף
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385292 רעות לוריא 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 127 חוף מעגן מיכאל נותרה רצועת דיונות טבעיות אך הרצועה הקרובה לים מהודקת על ידי קוליסים.
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385285 רעות לוריא 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 128 חוף מעגן מיכאל
ארכובית החוף Polygonum maritimum 385345 רעות לוריא 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 129 חוף כפר גלים בית הגידול הספציפי של המין מאוד מופר. החוף מהודק על ידי קוליסים של רכבים
ארכובית החוף Polygonum maritimum 346265 אביבה רבינוביץ' 11 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 130 מתוך נתוני רת"ם
ארכובית החוף Polygonum maritimum 371011 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 131 חולות: רצועת חוף צפוני החול שליד הגבעה
ארכובית החוף Polygonum maritimum 372527 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Polygonum%20maritimum/ 132 חוף נהריה, איזור תעשיה