ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלת הכלאיים Pistacia saportae 377651 פז עוזי 30 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 1 הרי ירושלים: ארץ כפירה
אלת הכלאיים Pistacia saportae 377650 גנדלר יותם 19 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 2 הרי ירושלים: כסלון עליון
אלת הכלאיים Pistacia saportae 378462 הגר לשנר 27 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 3 מורדות הרי נפתלי על שביל יפתח-צומת הגומא
אלת הכלאיים Pistacia saportae 377652 גנדלר יותם 2 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 4 הרי ירושלים: דולב
אלת הכלאיים Pistacia saportae 377655 נפתלי כהן 2 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 5 הרי ירושלים: מצלעות
אלת הכלאיים Pistacia saportae 377654 נפתלי כהן 18 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 6 הרי ירושלים: מצלעות
אלת הכלאיים Pistacia saportae 378461 הגר לשנר 27 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 7 הר תבור
אלת הכלאיים Pistacia saportae 385596 הגר לשנר 30 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Pistacia%20saportae/ 8 הר תבור