ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
לחך המלחות Plantago crassifolia 390955 מימי רון 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 1 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 386518 יובל ספיר 20 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 2 שפך הנעמן
לחך המלחות Plantago crassifolia 385782 דר בן נתן 17 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 3 מלחת הנעמן
לחך המלחות Plantago crassifolia 370951 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 4 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370949 דותן רותם 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 5 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370962 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 6 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370955 שי קורן 16 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 7 חולות: חולות מפרץ חיפה
לחך המלחות Plantago crassifolia 372629 רון פרומקין 21 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 8 חולות: חולות חדרה
לחך המלחות Plantago crassifolia 370959 אורי שפירא 28 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 9 שרון צפוני: חמרה חדרה
לחך המלחות Plantago crassifolia 372628 רון פרומקין 11 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 10 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370971 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 11 חולות: חולות מפרץ חיפה
לחך המלחות Plantago crassifolia 370967 בקרמן שאול 12 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 12 צפון הגולן: מורדות גולן
לחך המלחות Plantago crassifolia 372648 סיקו בכור 1 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 13 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לחך המלחות Plantago crassifolia 372647 סיקו בכור 2 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 14 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לחך המלחות Plantago crassifolia 370953 יפתח סיני 19 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום הערכנ תעלה 40 נעמן
לחך המלחות Plantago crassifolia 370972 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מלחה לחה
לחך המלחות Plantago crassifolia 370954 יפתח סיני 19 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום תעלה 40 נעמן
לחך המלחות Plantago crassifolia 370969 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לחך המלחות Plantago crassifolia 370960 יפתח סיני 7 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 19 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום =הער===ורהערכהנאזור עמוד חשמל נעמן
לחך המלחות Plantago crassifolia 370965 יפתח סיני 4 בדצמבר 2006 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לחך המלחות Plantago crassifolia 370964 דותן רותם 10 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 21 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
לחך המלחות Plantago crassifolia 370950 מרגרטה וולצ'אק 30 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 22 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370961 בן רוזנברג 14 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 23 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370956 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 24 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370952 בן רוזנברג 2 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 25 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 378087 יוסי רינסקי 15 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 26 חולות: חולות חדרה
לחך המלחות Plantago crassifolia 370957 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 27 חולות: רכס כורכר הבונים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370968 מרגרטה וולצ'אק 19 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 28 חולות: רצועת חוף צפוני נדיר
לחך המלחות Plantago crassifolia 370958 אורי שפירא 9 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 29 שרון צפוני: מרזבה צפונית
לחך המלחות Plantago crassifolia 370963 דותן רותם 16 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 30 חולות: מישור חוף כרמלים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370973 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 31 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה אחו מוצף
לחך המלחות Plantago crassifolia 370974 שקולניק יעקב 10 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 32 חולות: חולות פלמחים
לחך המלחות Plantago crassifolia 370966 יפתח סיני 9 באוגוסט 2004 1 0 0 /taxa/Plantago%20crassifolia/ 33 חולות: חולות מפרץ חיפה