ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סיסנית היערות Poa nemoralis 385861 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 1 רכס בשנית
סיסנית היערות Poa nemoralis 370997 אמיתי מיכל 3 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370999 דידי קפלן 1 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370998 דידי קפלן 2 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370995 פבזנר דרור 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370994 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370993 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370996 דידי קפלן 5 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370992 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
סיסנית היערות Poa nemoralis 370991 דידי קפלן 6 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Poa%20nemoralis/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן לא בחלקת הדילול