ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארכובית הארזים Polygonum cedrorum 392077 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Polygonum%20cedrorum/ 1
ארכובית הארזים Polygonum cedrorum 377647 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Polygonum%20cedrorum/ 2 כתף החרמון: חרמון קרקעית הדולינה
ארכובית הארזים Polygonum cedrorum 377648 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Polygonum%20cedrorum/ 3 כתף החרמון: חרמון
ארכובית הארזים Polygonum cedrorum 377646 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Polygonum%20cedrorum/ 4 כתף החרמון: חרמון