ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 395224 שמשון ולוטקר 8 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 1 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 395225 שמשון ולוטקר 9 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 2 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394688 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 3 נחל לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394636 דר בן נתן 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 4 ראש אלות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394637 דר בן נתן 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 5 נחל אלות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394477 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 6 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394476 זהבה סיגל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 7 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394475 ידידיה שמואל 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 8 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394246 גל וין 12 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394244 מרב לבל 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 10 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394243 גל וין 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 394242 גל וין 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 392383 אורי פרגמן-ספיר 29 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 13 הר בעל חצור פיסגה מזרחית
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387151 מארק כץ 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 14 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387154 ידידיה שמואל 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 15 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387158 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 16 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387159 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 17 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387161 מימי רון 26 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 18 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387624 ידידיה שמואל 6 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 19 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387625 גל וין 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 20 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387626 מימי רון 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 21 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387627 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 22 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387628 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 23 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387629 ידידיה שמואל 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 24 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387630 ידידיה שמואל 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 25 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387631 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 26 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387632 ידידיה שמואל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 27 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387633 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 28 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387634 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 29 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387635 ידידיה שמואל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 30 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387636 ידידיה שמואל 3 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 31 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387637 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 32 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387638 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 33 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387639 ידידיה שמואל 20 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 34 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387641 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 35 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387642 מימי רון 4 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 36 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387643 מימי רון 8 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 37 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389858 דותן רותם 5 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 38 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389859 ידידיה שמואל 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 39 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389860 גל וין 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 40 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389861 גל וין 2 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 41 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389862 מימי רון 11 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 42 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389863 ידידיה שמואל 24 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 43 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389864 ידידיה שמואל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 44 רמת עבדת: עקרב *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389865 ידידיה שמואל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 45 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389866 ידידיה שמואל 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 46 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ *************
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389867 מימי רון 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 47 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389868 מימי רון 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 48 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389869 מימי רון 8 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 49 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389870 מימי רון 4 באוקטובר 2004 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 50 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389871 מימי רון 8 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 51 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389872 מימי רון 7 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 52 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 389873 מימי רון 9 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 53 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 387640 מרב לבל 14 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 54 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 386282 שחר אלפונטה 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 55 בסיס הר חריף
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 386174 דותן רותם 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 56 שדרית בסיס נטוש
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 385850 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 57 מעבר ערוד
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 385848 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 58 מעבר ערוד
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371166 גל וין 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 59 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371184 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 60 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371183 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 61 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371177 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 62 רמת עבדת: עקרב לבלוב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371173 מארק כץ 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 63 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 377504 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 64 רמת עבדת: עקרב מפנה מזרחי ליד אזובית
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 377503 אודי קולומבוס 14 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 65 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371185 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 66 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371178 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 67 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 372698 נוגן צברי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 68 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 368696 אורי פרגמן-ספיר 14 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 69 S Israel, Negev Highlands, N Nizzana
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371172 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 70 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371176 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 71 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371175 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 72 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371174 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 73 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371179 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 74 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות פ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371167 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 75 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון לבלוב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371181 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 76 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371169 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 77 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371171 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 78 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371182 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 79 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בערוץ ובשוליו
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371180 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 80 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371170 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 81 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371168 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 82 רמת עבדת: עקרב לבלוב