ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 386282 שחר אלפונטה 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 1 בסיס הר חריף
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 386174 דותן רותם 4 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 2 שדרית בסיס נטוש
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 385850 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 3 מעבר ערוד
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 385848 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 4 מעבר ערוד
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371166 גל וין 18 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371184 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 6 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371183 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 7 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371177 מימי רון 12 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 8 רמת עבדת: עקרב לבלוב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371173 מארק כץ 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 9 רמת עבדת: עקרב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 377504 מימי רון 12 בנובמבר 2013 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 10 רמת עבדת: עקרב מפנה מזרחי ליד אזובית
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 377503 אודי קולומבוס 14 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371185 מימי רון 6 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371178 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 13 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 372698 נוגן צברי 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 14 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 368696 אורי פרגמן-ספיר 14 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 15 S Israel, Negev Highlands, N Nizzana
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371172 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 16 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371176 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 17 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371175 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 18 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371174 גל וין 13 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371179 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 20 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות פ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371167 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 21 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון לבלוב
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371181 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 22 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371169 מימי רון 31 באוגוסט 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 23 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371171 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 24 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371182 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 25 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בערוץ ובשוליו
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371180 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 26 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371170 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 27 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
נוציץ המדבר Pterocephalus pulverulentus 371168 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Pterocephalus%20pulverulentus/ 28 רמת עבדת: עקרב לבלוב