ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 392114 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 389383 מרב לבל 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 389382 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 387265 מרב לבל 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 386413 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 5 צפון לתל ע'סניה
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 385824 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 6 שלולית דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 385786 דר בן נתן 24 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 7 שטח מוצף עונתית ליד מסיל עסניה
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371195 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371197 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371199 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן רק ב.גבת וברמה"ג
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371198 דידי קפלן 28 ביולי 1995 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371192 דותן רותם 4 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371200 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 13 צפון הגולן: במת הגולן
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371194 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371190 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 15 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371196 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 16 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371193 טליה אורון 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 17 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371191 יפתח סיני 9 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 371189 טליה אורון 31 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 19 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 385125 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 20 מאגר בנטל
נורית חיקית Ranunculus lateriflorus 385098 זלמן באומוול 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20lateriflorus/ 21 מאגר בנטל בטעות הועלו 2 תמונות של זנב עכבר פעוט-יש למוחקם מתצפית זו.