To log your observations please check out our mobile application.


ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 405699 רון פרומקין 27 במאי 2021 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 1 תעלת עודפים, נחל חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 399511 דר בן-נתן 4 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 2 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 399512 דר בן-נתן 4 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 3 צפון הגולן: מורדות גולן
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 396253 אורי לוזון 10 ביולי 2009 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 4 גדה מערבית של הירדן, צפונה לגשר בנות יעקב
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 396254 אורי לוזון 10 ביולי 2009 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 5 גדה מערבית של הירדן, צפונה לגשר בנות יעקב המיקום פחות או יותר היכן שסימנתי.
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 396094 נעם שגב 29 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 6 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 395436 טליה אורון 15 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רמת פסוטה על נזילת מי ביוב
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 395435 בר שמש 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 8 שרון צפוני: חמרה חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394754 דר בן נתן 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 9 שלוליות גן שמואל
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394860 עמית מנדלסון 24 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 10 שרון צפוני: נחל חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394861 עמית מנדלסון 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 11 שרון צפוני: נחל חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394443 יאיר אור 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 12 גשר הדודות
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394077 עמית מנדלסון 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 13 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה כ- 50 פרטים, רובם במקבץ ועוד כמה בודדים פזורים באזור.
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 394078 עמית מנדלסון 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 14 שרון צפוני: נחל חדרה מספר פרטים בדופן תעלת הביוב.
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386419 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 15 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386313 צפריר פינסקי 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 16 מנחמיה, בקעת כנרות אזור מגודר נגד רעיית צאן. פרט אחד בוגר ופורח. בסמוך מאד - שני פרטים צעירים.
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386141 דותן רותם 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 17 אגמון החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 385779 דר בן נתן 9 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 18 שרידי בריכת בטיח
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383457 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 19 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383458 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 20 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383459 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 21 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383461 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 22 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383462 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 23 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383463 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 24 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383465 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 25 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383466 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 26 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383467 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 27 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383468 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 28 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383473 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 29 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383474 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 30 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383476 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 31 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383477 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 32 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383460 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 33 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383464 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 34 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383469 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 35 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383475 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 36 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371229 רמזי בדראן 1 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 37 עמק החולה: אבל בית מעכה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371236 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 38 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371230 מרגרטה וולצ'אק 5 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 39 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371232 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 40 שרון צפוני: חמרה חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371234 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 41 צפון הגולן: מורדות גולן
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371227 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 42 צפון הגולן: מורדות גולן
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371244 טליה אורון 29 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 43 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371248 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 44 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371249 טליה אורון 8 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 45 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371241 טליה אורון 20 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 46 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371250 טליה אורון 29 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 47 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371238 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 48 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371237 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 49 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371247 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 50 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371239 דידי קפלן 16 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 51 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371226 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 52 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371228 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 53 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371251 ראובן אבי 2 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 54 עמק החולה: אבל בית מעכה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 378267 טליה אורון 12 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 55 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371233 טליה אורון 26 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 56 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371231 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 57 שרון צפוני: חמרה חדרה