ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386419 סיקו בכור 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 1 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386313 צפריר פינסקי 18 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 2 מנחמיה, בקעת כנרות אזור מגודר נגד רעיית צאן. פרט אחד בוגר ופורח. בסמוך מאד - שני פרטים צעירים.
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 386141 דותן רותם 27 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 3 אגמון החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 385779 דר בן נתן 9 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 4 שרידי בריכת בטיח
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383457 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 5 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383458 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 6 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383459 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 7 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383461 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 8 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383462 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 9 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383463 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 10 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383465 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 11 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383466 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 12 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383467 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 13 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383468 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 14 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383473 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 15 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383474 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 16 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383476 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 17 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383477 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 18 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383460 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 19 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383464 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 20 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383469 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 21 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 383475 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 22 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371229 רמזי בדראן 1 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 23 עמק החולה: אבל בית מעכה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371236 טליה אורון 14 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 24 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371230 מרגרטה וולצ'אק 5 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 25 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371232 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 26 שרון צפוני: חמרה חדרה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371234 טליה אורון 14 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 27 צפון הגולן: מורדות גולן
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371227 יפתח סיני 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 28 צפון הגולן: מורדות גולן
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371244 טליה אורון 29 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 29 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371248 טליה אורון 17 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 30 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371249 טליה אורון 8 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 31 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371241 טליה אורון 20 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 32 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371250 טליה אורון 29 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 33 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371238 טליה אורון 6 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 34 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371237 טליה אורון 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 35 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371247 טליה אורון 19 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 36 עמק החולה: ימת החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371239 דידי קפלן 16 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 37 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371226 יפעת ארצי 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 38 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371228 יפעת ארצי 24 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 39 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371251 ראובן אבי 2 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 40 עמק החולה: אבל בית מעכה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 378267 טליה אורון 12 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 41 עמק החולה: עמק החולה
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371233 טליה אורון 26 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 42 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
נורית ארסית Ranunculus sceleratus 371231 אורי קייזר 9 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Ranunculus%20sceleratus/ 43 שרון צפוני: חמרה חדרה