ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381046 חוה גולדשטיין 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 1 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381044 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 2 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381045 חוה גולדשטיין 26 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 3 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381047 חוה גולדשטיין 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 4 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381048 חוה גולדשטיין 29 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 5 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381049 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 6 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381050 חוה גולדשטיין 26 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 7 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 381051 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 8 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 385719 רון פרומקין 17 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 9 נחל עיון
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348614 אמנון פרידברגר 7 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 10 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348625 ראובן אבי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 11 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348410 לבנה מיכה 10 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348537 אור יאיר 7 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348520 ראובן, ענת 20 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348521 יאיר אור 23 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348490 מיכה לבנה 11 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348580 יואב גרטמן 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348602 קריסטל יונית 28 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348626 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348613 מ.נעמי וד.כהן 23 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 20 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348601 מיכה לבנה 17 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 21 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366101 צוות השמורה 30 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 22 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366185 לוי נסים 11 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 23 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366154 ראובן אבי 10 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 24 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366089 חוה גולדשטיין 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 25 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366058 חוה גולדשטיין 29 בנובמבר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 26 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366040 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 27 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366064 חוה גולדשטיין 24 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 28 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366161 ראובן אבי 12 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 29 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366159 ראובן אבי 13 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 30 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366151 ראובן אבי 28 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 31 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366171 לוי נסים 14 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 32 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366152 ראובן אבי 24 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 33 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366183 לוי נסים 20 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 34 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366181 לוי נסים 23 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 35 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366180 לוי נסים 11 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 36 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366178 לוי נסים 26 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 37 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366177 לוי נסים 16 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 38 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366175 לוי נסים 2 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 39 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366127 ראובן אבי 16 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 40 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366167 ראובן אבי 5 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 41 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366166 ראובן אבי 19 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 42 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366164 אסף מיקי 6 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 43 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366162 ראובן אבי 26 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 44 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366157 ראובן אבי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 45 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366105 ראובן אבי 5 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 46 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366148 יונה עזרא 22 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 47 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366146 ראובן אבי 19 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 48 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366143 ראובן אבי 15 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 49 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366141 ראובן אבי 17 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 50 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366140 ראובן אבי 24 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 51 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366138 ראובן אבי 20 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 52 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366135 ראובן אבי 17 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 53 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366133 ראובן אבי 27 באוקטובר 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 54 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366131 ראובן אבי 13 בדצמבר 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 55 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366130 ראובן אבי 25 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 56 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366085 חוה גולדשטיין 31 בדצמבר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 57 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366122 ראובן אבי 16 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 58 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366120 ראובן אבי 8 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 59 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366119 ראובן אבי 20 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 60 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366117 ראובן אבי 9 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 61 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366115 ראובן אבי 29 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 62 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366114 ראובן אבי 23 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 63 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366112 ראובן אבי 29 בנובמבר 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 64 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366110 ראובן אבי 31 בינואר 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 65 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366109 ראובן אבי 22 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 66 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366107 ראובן אבי 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 67 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366060 חוה גולדשטיין 27 בספטמבר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 68 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366099 חוה גולדשטיין 26 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 69 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366098 חוה גולדשטיין 24 בספטמבר 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 70 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366096 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 71 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366094 חוה גולדשטיין 2 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 72 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366093 חוה גולדשטיין 26 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 73 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366091 חוה גולדשטיין 29 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 74 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366088 חוה גולדשטיין 26 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 75 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366051 חוה גולדשטיין 15 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 76 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366083 חוה גולדשטיין 24 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 77 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366081 חוה גולדשטיין 29 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 78 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366080 חוה גולדשטיין 28 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 79 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366078 חוה גולדשטיין 28 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 80 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366076 חוה גולדשטיין 29 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 81 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366075 חוה גולדשטיין 27 ביולי 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 82 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366073 חוה גולדשטיין 28 בספטמבר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 83 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366071 חוה גולדשטיין 23 בנובמבר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 84 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366070 חוה גולדשטיין 28 בדצמבר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 85 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366068 חוה גולדשטיין 23 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 86 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366067 חוה גולדשטיין 28 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 87 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366065 חוה גולדשטיין 25 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 88 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366063 חוה גולדשטיין 24 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 89 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366062 חוה גולדשטיין 28 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 90 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366066 חוה גולדשטיין 25 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 91 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366057 חוה גולדשטיין 28 בדצמבר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 92 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366055 חוה גולדשטיין 27 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 93 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366053 חוה גולדשטיין 28 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 94 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366046 חוה גולדשטיין 26 בנובמבר 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 95 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366045 חוה גולדשטיין 30 בינואר 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 96 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366042 חוה גולדשטיין 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 97 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366039 חוה גולדשטיין 30 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 98 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366037 חוה גולדשטיין 30 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 99 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366035 חוה גולדשטיין 14 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 100 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366034 חוה גולדשטיין 10 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 101 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366033 חוה גולדשטיין 9 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 102 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366032 חוה גולדשטיין 9 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 103 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366092 חוה גולדשטיין 27 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 104 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366090 חוה גולדשטיין 27 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 105 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366087 חוה גולדשטיין 28 ביולי 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 106 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366084 חוה גולדשטיין 29 בינואר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 107 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366082 חוה גולדשטיין 29 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 108 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366077 חוה גולדשטיין 28 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 109 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366074 חוה גולדשטיין 24 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 110 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366072 חוה גולדשטיין 26 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 111 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366069 חוה גולדשטיין 26 בינואר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 112 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366056 חוה גולדשטיין 1 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 113 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366054 חוה גולדשטיין 27 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 114 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366052 חוה גולדשטיין 28 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 115 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366050 חוה גולדשטיין 15 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 116 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366104 ראובן אבי 13 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 117 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366048 חוה גולדשטיין 28 באוגוסט 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 118 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366047 חוה גולדשטיין 23 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 119 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366043 חוה גולדשטיין 19 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 120 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348615 א. שמאלי 31 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 121 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366041 חוה גולדשטיין 30 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 122 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 360552 עופר שטייניץ 16 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 123 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366038 חוה גולדשטיין 28 ביוני 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 124 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366031 חוה גולדשטיין 2 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 125 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366029 חוה גולדשטיין 30 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 126 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366026 חוה גולדשטיין 9 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 127 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366095 חוה גולדשטיין 30 בדצמבר 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 128 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366036 חוה גולדשטיין 30 באוגוסט 2001 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 129 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366145 ראובן אבי 18 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 130 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366030 חוה גולדשטיין 2 במאי 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 131 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366028 חוה גולדשטיין 8 ביולי 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 132 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366024 חוה גולדשטיין 5 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 133 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366153 ראובן אבי 13 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 134 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366134 ראובן אבי 12 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 135 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348624 ראובן אבי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 136 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366079 חוה גולדשטיין 28 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 137 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366023 חוה גולדשטיין 4 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 138 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366022 חוה גולדשטיין 6 ביולי 2004 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 139 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366173 לוי נסים 8 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 140 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366128 ראובן אבי 20 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 141 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366086 חוה גולדשטיין 27 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 142 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366027 חוה גולדשטיין 3 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 143 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366108 ראובן אבי 26 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 144 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366169 לרר יעל 12 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 145 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366126 ראובן אבי 16 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 146 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366049 חוה גולדשטיין 27 ביולי 2000 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 147 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366123 ראובן אבי 17 בנובמבר 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 148 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366059 חוה גולדשטיין 25 באוקטובר 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 149 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366184 לוי נסים 21 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 150 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366124 ראובן אבי 20 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 151 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366061 חוה גולדשטיין 30 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 152 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366137 ראובן אבי 20 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 153 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366182 לוי נסים 26 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 154 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366179 לוי נסים 17 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 155 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366176 לוי נסים 26 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 156 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366174 מורה חיילת 28 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 157 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366172 לרר יעל 5 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 158 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366170 לרר יעל 15 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 159 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366168 ראובן אבי 15 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 160 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366165 ראובן אבי 13 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 161 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366163 אסף מיקי 5 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 162 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366160 ראובן אבי 23 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 163 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366158 ראובן אבי 10 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 164 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366155 ראובן אבי 26 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 165 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366150 ראובן אבי 21 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 166 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366149 ראובן אבי 24 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 167 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366147 יונה עזרא 22 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 168 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366144 ראובן אבי 20 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 169 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366142 ראובן אבי 10 באוקטובר 1991 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 170 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366121 ראובן אבי 2 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 171 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366118 ראובן אבי 9 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 172 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366113 ראובן אבי 24 באוקטובר 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 173 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366111 ראובן אבי 26 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 174 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366100 חוה גולדשטיין 25 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 175 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366097 חוה גולדשטיין 27 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 176 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366025 חוה גולדשטיין 9 ביולי 2003 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 177 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366106 ראובן אבי 29 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 178 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366103 ראובן אבי 8 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 179 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366132 ראובן אבי 26 בנובמבר 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 180 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366129 ראובן אבי 23 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 181 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366125 ראובן אבי 23 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 182 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366139 ראובן אבי 9 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 183 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348611 אלכסנדר איג 21 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 184 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348612 שיר ורד 8 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 185 עמק החולה: אבל בית מעכה מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348579 גינוסר אילת 15 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 186 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348518 גנוסר אילת 28 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 187 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348981 יעקב פרידמן 26 במאי 1971 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 188 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348517 אילת 4 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 189 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348539 שיר ורד 31 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 190 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348462 ברנס יעל 2 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 191 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 357708 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 192 כתף החרמון: חרמון
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348538 יאיר אור 12 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 193 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 358015 אלדד חזן 4 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 194 כתף החרמון: חרמון פריחה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366021 דידי קפלן 16 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 195 כתף החרמון: חרמון
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366019 מרב לבל 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 196 נחל חזורי
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348546 יובל ספיר 15 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 197 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348434 א. אבוטבול 23 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 198 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348536 גיתי וייל 26 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 199 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366020 גל וין 28 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 200 כתף החרמון: חרמון
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348628 שיר ורד 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 201 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348578 מייק לבנה 20 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 202 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 348519 מייק לבנה 17 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 203 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366116 ראובן אבי 1 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 204 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366156 ראובן אבי 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 205 עמק החולה: אבל בית מעכה
ארנין ההרים Ptilostemon chamaepeuce 366136 ראובן אבי 17 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Ptilostemon%20chamaepeuce/ 206 עמק החולה: אבל בית מעכה