ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רכפת הצבעים Reseda luteola 389854 מרב לבל 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 386416 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 2 הר קורטם (חזקה)
רכפת הצבעים Reseda luteola 385864 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 3 הר קורטם
רכפת הצבעים Reseda luteola 385865 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 4 הר קורטם
רכפת הצבעים Reseda luteola 368699 אורי פרגמן-ספיר 18 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 5 N Golan, Mt Kurtam - Bashanit Ridge
רכפת הצבעים Reseda luteola 371260 לוטן רן 8 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 371259 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 371257 מימי רון 18 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 8 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
רכפת הצבעים Reseda luteola 384971 רן לוטן 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 9 הר שיפון
רכפת הצבעים Reseda luteola 384922 דר בן נתן 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 10 שמורת תל קריות
רכפת הצבעים Reseda luteola 371256 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 11