ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רכפת הצבעים Reseda luteola 395616 אוריה אורן 1 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 1 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד פרטים בודדים. בפריחה ותחילת פרי בתאריך 17.4.15.אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
רכפת הצבעים Reseda luteola 395617 אוריה אורן 1 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 2 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד פרטים בודדים של בני קיימא ובעיקר בני חלוף בשלטון מוצנית קטנת פרחים. מאות פרטים של רכפת הצבעים במופע זעיר, ייתכן חד שנתי.אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
רכפת הצבעים Reseda luteola 395072 יאיר אור 2 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 3 הר שיפון
רכפת הצבעים Reseda luteola 383638 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 4 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
רכפת הצבעים Reseda luteola 387622 מימי רון 2 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 5 ענים - עירא: ענים
רכפת הצבעים Reseda luteola 387623 מימי רון 27 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 6 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט
רכפת הצבעים Reseda luteola 389852 מימי רון 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 389853 מימי רון 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 8 צפון הגולן: במת הגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 389855 מימי רון 20 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 9 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
רכפת הצבעים Reseda luteola 389856 מימי רון 22 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 10 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
רכפת הצבעים Reseda luteola 391943 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 391944 מימי רון 13 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 12 בקעת באר שבע - ערד: בקעת ערד
רכפת הצבעים Reseda luteola 389854 מרב לבל 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 386416 יאיר אור 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 14 הר קורטם (חזקה)
רכפת הצבעים Reseda luteola 385864 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 15 הר קורטם
רכפת הצבעים Reseda luteola 385865 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 16 הר קורטם
רכפת הצבעים Reseda luteola 368699 אורי פרגמן-ספיר 18 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 17 N Golan, Mt Kurtam - Bashanit Ridge
רכפת הצבעים Reseda luteola 371260 לוטן רן 8 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 371259 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 19 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רכפת הצבעים Reseda luteola 371257 מימי רון 18 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 20 בקעת באר שבע - ערד: בקעת באר שבע
רכפת הצבעים Reseda luteola 384971 רן לוטן 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 21 הר שיפון
רכפת הצבעים Reseda luteola 384922 דר בן נתן 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 22 שמורת תל קריות
רכפת הצבעים Reseda luteola 371256 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Reseda%20luteola/ 23