ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 387262 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 1 כתף החרמון: חרמון
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 389389 זהבה סיגל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 2 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 394622 דר בן נתן 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 3 נחל אלות
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 394639 דר בן נתן 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 4 נחל אלות
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 392110 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 5 כתף החרמון: חרמון
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 392111 מימי רון 29 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 371283 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 7 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון