ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רושליה דו-זרעית Rochelia disperma 371283 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Rochelia%20disperma/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון