ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 395088 רון פרומקין 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 1 הר קטע
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 394630 אסף חיים 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 2 כתף החרמון: חרמון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 394634 אסף חיים 1 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 3 כתף החרמון: חרמון 2 מטר מהכביש
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 394463 טליה אורון 18 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 4 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 386332 יאיר אור 27 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 5 הר דלתון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 386211 יאיר אור 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 6 נחל ראש פינה מצוקי כנען חידוש המידע מהאתר נמצא ריכוז אחד
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 386218 יאיר אור 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 7 דרום ליראון חידוש המידע מהאתר
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 385829 דר בן נתן 26 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 8 נחל ריחן
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371441 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371439 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371438 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371444 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 12 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון 98 פריטים בשטח 10*40
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371443 עובד רשות 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 13 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון רוב הפרטים סמוך לדרך
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371442 מרגרטה וולצ'אק 2 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371437 טליה אורון 20 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 15 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים 3 פרטים בלבד
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 385491 שמואל מזר 11 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 16 יער ביריה, הר-כנען
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 383640 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 17 גליל עליון מזרחי: רמת יראון
חומעת הפקעת Rumex tuberosus 371440 טליה אורון 4 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Rumex%20tuberosus/ 18 גליל עליון מזרחי: רמת יראון