ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 385986 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 1 נחל רביבים עליון
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377908 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 2 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה בעיקר איזור סלעי ומעט על המדרון, ראש כיפה מדרומית לנחל לוץ
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377910 מימי רון 1 באפריל 2005 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 3 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377909 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 4 מישורי חיון - פארן: נחל שגיא
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377904 אודי קולומבוס 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 5 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377901 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 6 רמת עבדת: רמת מטרד
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377902 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 7 רמת עבדת: רמת מטרד
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377903 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 8 רמת עבדת: רמת מטרד
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377907 מארק כץ 29 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 9 רמת עבדת: עקרב
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377905 מימי רון 20 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 10 רמת עבדת: מצוק הצינים נ.צ. מדוייק. 15 פרטים לאורך 15 מ'
מלחית נגדית Salsola oppositifolia 377906 מימי רון 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salsola%20oppositifolia/ 11 הר הנגב הצפוני: ירוחם צפון