ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארנריה נימית Arenaria tremula 390985 דר בן נתן 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 1 הר הילל
ארנריה נימית Arenaria tremula 390946 מרב לבל 14 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון קרחת חורש עם בתה של קידה ולוטם.
ארנריה נימית Arenaria tremula 329601 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 373449 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 4 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נאסף לעשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 329595 מיכה לבנה 26 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 368452 סיקו בכור 15 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
ארנריה נימית Arenaria tremula 329603 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 7 הר חסד (940 מ') מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 329605 אורי פרגמן-ספיר 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 8 מערבית להר שפנים (840 מ') מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 329602 יואב גרטמן 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 9 הר פקיעין מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 329598 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 10 עין הזקן מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 329592 נעמי פיינבורן 12 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 11 מדרונות ואדי אבו-עלי (נחל עפאים) מתוך נתוני רת"ם. גליון עשבייה, נ.צ משוער (חורש אלון מצוי ואלון תולע)
ארנריה נימית Arenaria tremula 329604 אורי פרגמן-ספיר 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 12 הר שפנים (830 מ') מתוך נתוני רת"ם.
ארנריה נימית Arenaria tremula 329591 מיכאל זהרי 26 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם. נ.צ משוער
ארנריה נימית Arenaria tremula 329593 מיכאל זהרי 29 במאי 1964 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 14 הר מירון מתוך נתוני רת"ם. נ.צ משוער לפי גליון עשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 329594 אלכסנדר אייג 25 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 15 בין בית ג'אן להר מירון מתוך נתוני רת"ם. נ.צ משוער מתוך גליון עשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 329606 נעמי פיינבורן 11 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 16 הר מירון, ואדי אבו-עלי (נחל כזיב עליון) מתוך נתוני רת"ם. נ.צ משעור מתוך גליון עשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 385080 סיקו בכור 18 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 17 הר כפיר
ארנריה נימית Arenaria tremula 329597 אורי פרגמן 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 18 הר הלל מתוך נתוני רת"ם. תוקן נ.צ לפי גליון עשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 329596 א. ג'קסון 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 19 פסגת הר כפיר מתוך נתוני רת"ם. (הנקודה נערכה למיקום חדש לפי תיאור מקום)
ארנריה נימית Arenaria tremula 329600 אלכסנדר אייג 4 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 20 הר הלל מתוך נתוני רת"ם
ארנריה נימית Arenaria tremula 329599 אלכסנדר אייג 2 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 21 בין פקיעין לחורפיש מתוך נתוני רת"ם. נ.צ משוער מתוך תיאור בגליון עשבייה
ארנריה נימית Arenaria tremula 329607 אורי פרגמן-ספיר 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Arenaria%20tremula/ 22 הר זבד (1000 מ') מתוך נתוני רת"ם