ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרווה כחולה Salvia indica 386341 אור ליבשטיין 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 1 שביל הגולן, בין הר בנטל לעין זיוון
מרווה כחולה Salvia indica 386043 מנחם אדר 13 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 2 כיפת רמת פולין בשולי שטח מופר של ערמות עפר וסלעים. בשטח המופר מתוכנן פרויקט של הרכבת הקלה אך המרווה מחוץ לתחום, אם כי מאד מאד סמוכה אליו.
מרווה כחולה Salvia indica 385866 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 3 הר בנטל
מרווה כחולה Salvia indica 371640 דידי קפלן 29 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371597 גל וין 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 5 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 371627 חוה גולדשטיין 30 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 372696 נוגן צברי 24 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371620 שרון לוי 11 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371639 דידי קפלן 29 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371580 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371630 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371629 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן ליד הסלעים הנמצאים בפיתול
מרווה כחולה Salvia indica 371622 שרון לוי 8 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371621 שרון לוי 11 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371624 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371600 שרון לוי 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371577 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371623 שרון לוי 6 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371637 ועדיה יוסי 11 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 19 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371636 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 20 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371638 ועדיה יוסי 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 21 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371635 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 22 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371631 יונתן הררי 3 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 23 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371581 אריאל קדם 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 24 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371625 דינה ויינשטיין 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 25 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371594 אריאל קדם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 26 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371593 אריאל קדם 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 27 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371585 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 28 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371595 אריאל קדם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 29 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371582 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 30 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371583 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 31 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371584 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 32 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 372630 רון פרומקין 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 33 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 371598 גל וין 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 34 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 377472 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
מרווה כחולה Salvia indica 371633 אסף מנחם 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
מרווה כחולה Salvia indica 371618 טליה אורון 5 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון השבה. שתילה מסביב למצפור הר אדיר
מרווה כחולה Salvia indica 371579 יפתח סיני 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371619 טליה אורון 24 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון השבה. נשתלו ב- 6 מקבצים. נצפה פרט 1 טבעי בשטח
מרווה כחולה Salvia indica 371601 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371599 עידו שקד 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371591 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371590 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371589 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371587 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371578 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371576 תומר אשד 12 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון איסוף זרעים לגן מקלט ברעם
מרווה כחולה Salvia indica 371586 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371592 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371588 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 378177 נעם שגב 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 51
מרווה כחולה Salvia indica 371607 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 52
מרווה כחולה Salvia indica 377471 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 377470 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 378092 טליה אורון 31 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 55 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון הצצת עלווה. שתילים שהוכנו מזרעים מהר מירון. נשתלו לפני 4 שנים
מרווה כחולה Salvia indica 378093 יפתח סיני 24 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון עלוה חדשה
מרווה כחולה Salvia indica 385131 גיא נהור 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 57 מסלול אדום, דרומית להר כחל
מרווה כחולה Salvia indica 385123 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 58 חרמון רכבל תחתון
מרווה כחולה Salvia indica 385144 שי פלדמן 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 59 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 385133 רון פרומקין 21 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 60 רכס ע'סנייה
מרווה כחולה Salvia indica 385050 סיקו בכור 10 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 61 הר אדיר כנראה מהמרוות שנזרעו באתר הזה
מרווה כחולה Salvia indica 371617 משתמש אנונימי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 62
מרווה כחולה Salvia indica 371605 ניסים פרימו 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 63
מרווה כחולה Salvia indica 371615 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 64
מרווה כחולה Salvia indica 371604 ניסים פרימו 8 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 65
מרווה כחולה Salvia indica 371616 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 66
מרווה כחולה Salvia indica 371613 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 67
מרווה כחולה Salvia indica 371612 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 68
מרווה כחולה Salvia indica 371611 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 69
מרווה כחולה Salvia indica 371610 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 70
מרווה כחולה Salvia indica 371609 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 71
מרווה כחולה Salvia indica 371608 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 72
מרווה כחולה Salvia indica 371606 ניסים פרימו 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 73
מרווה כחולה Salvia indica 371596 ניסים פרימו 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 74
מרווה כחולה Salvia indica 371614 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 75
מרווה כחולה Salvia indica 371603 ניסים פרימו 8 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 76
מרווה כחולה Salvia indica 371602 עמוס סבח 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 77