ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרווה כחולה Salvia indica 393355 גלעד וייל 15 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 1
מרווה כחולה Salvia indica 393839 גלעד וייל 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 2
מרווה כחולה Salvia indica 395629 אוריה ואזנה 17 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 395631 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 4 הרי ירושלים: כסלון עליון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395632 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 5 הרי ירושלים: ארץ כפירה אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395633 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 6 הרי ירושלים: מורדות גילה אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395634 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 7 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395635 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 8 הרי ירושלים: מורדות גילה אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395636 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 9 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 395637 סוקרי מכון דש"א 1 בינואר 2009 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 10 הרי ירושלים: רכס שורק שלמון אין תאריך - נרשם הראשון לינואר בשנת עריכת הסקר
מרווה כחולה Salvia indica 394028 אסף מזרחי 6 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 11
מרווה כחולה Salvia indica 394027 גלעד וייל 7 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 12
מרווה כחולה Salvia indica 393838 גלעד וייל 3 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 13
מרווה כחולה Salvia indica 395003 גלעד וייל 3 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 14
מרווה כחולה Salvia indica 394478 עופרה פרידמן 19 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 15
מרווה כחולה Salvia indica 393966 גלעד וייל 5 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 16
מרווה כחולה Salvia indica 393967 גלעד וייל 5 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 17
מרווה כחולה Salvia indica 393782 רון פרומקין 31 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 18 נחל שמואל
מרווה כחולה Salvia indica 393356 אחיה טובי 14 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 19 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 393357 יפתח סיני 10 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 389902 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 21 מקור זרעים בנבי סמואל. זרעה את עצמה
מרווה כחולה Salvia indica 387684 טליה אורון 16 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 387681 יפתח סיני 30 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא פרטים שגודלו בחוות מעלות מזרעים מהפסגה הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 387680 גיא זהרוני 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון בחלקה המגודרת
מרווה כחולה Salvia indica 387679 מרגרטה וולצ'ק 8 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 25
מרווה כחולה Salvia indica 387676 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 389911 גלעד וייל 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 27
מרווה כחולה Salvia indica 389901 גלעד וייל 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 28
מרווה כחולה Salvia indica 389898 גלעד וייל 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 29
מרווה כחולה Salvia indica 389897 גלעד וייל 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 30
מרווה כחולה Salvia indica 387677 גלעד וייל 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 31
מרווה כחולה Salvia indica 389903 אחיה טובי 20 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 32 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 389900 לביא הרטוב 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 33 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 389895 יעל אורגד 12 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 34 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 387687 אריאל קדם 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 35 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 387686 אריאל קדם 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 36 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 387284 אריאל קדם 4 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 37 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 389910 יעל אורגד 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 387678 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 387283 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 383490 יפתח סיני 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 389912 בעז שחם 25 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן *************
מרווה כחולה Salvia indica 391937 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 391936 מימי רון 19 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 44 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 389909 עמיחי גלעדי 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 389908 איימן גוטאני 13 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 46 צפון הגולן: יער אודם
מרווה כחולה Salvia indica 389907 עידו שקד 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 389896 אורי אורבך 10 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 48 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 387685 עמיחי גלעדי 4 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 49 צפון הגולן: יער אודם
מרווה כחולה Salvia indica 387683 עידו שקד 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 50 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 391938 מימי רון 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 51 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 389913 קניגשטיין דני 17 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 52 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 389906 עמיחי גלעדי 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 53 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 389899 עמיחי גלעדי 5 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 54 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 387688 קניגשטיין דני 17 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 55 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 383491 יוסי ועדיה 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 56 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 389905 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 57 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 389904 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 58 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 387682 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 386341 אור ליבשטיין 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 60 שביל הגולן, בין הר בנטל לעין זיוון
מרווה כחולה Salvia indica 386043 מנחם אדר 13 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 61 כיפת רמת פולין בשולי שטח מופר של ערמות עפר וסלעים. בשטח המופר מתוכנן פרויקט של הרכבת הקלה אך המרווה מחוץ לתחום, אם כי מאד מאד סמוכה אליו.
מרווה כחולה Salvia indica 385866 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 62 הר בנטל
מרווה כחולה Salvia indica 371640 דידי קפלן 29 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 63 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371597 גל וין 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 64 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 371627 חוה גולדשטיין 30 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 65 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 372696 נוגן צברי 24 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 66 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371620 שרון לוי 11 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 67 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371639 דידי קפלן 29 בספטמבר 1986 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 68 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371580 מרב לבל 19 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 69 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371630 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 70 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371629 דידי קפלן 3 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 71 צפון הגולן: תילי געש בגולן ליד הסלעים הנמצאים בפיתול
מרווה כחולה Salvia indica 371622 שרון לוי 8 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 72 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371621 שרון לוי 11 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 73 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371624 דותן רותם 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 74 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371600 שרון לוי 2 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 75 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371577 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 76 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371623 שרון לוי 6 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 77 צפון הגולן: תילי געש בגולן
מרווה כחולה Salvia indica 371637 ועדיה יוסי 11 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 78 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371636 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 79 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371638 ועדיה יוסי 10 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 80 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371635 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 81 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371631 יונתן הררי 3 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 82 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 371581 אריאל קדם 18 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 83 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371625 דינה ויינשטיין 14 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 84 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371594 אריאל קדם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 85 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371593 אריאל קדם 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 86 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371585 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 87 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371595 אריאל קדם 25 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 88 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371582 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 89 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371583 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 90 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 371584 אריאל קדם 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 91 הרי ירושלים: מורדות גילה
מרווה כחולה Salvia indica 372630 רון פרומקין 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 92 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 371598 גל וין 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 93 הרי ירושלים: במת ירושלים
מרווה כחולה Salvia indica 377472 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 94 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
מרווה כחולה Salvia indica 371633 אסף מנחם 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
מרווה כחולה Salvia indica 371618 טליה אורון 5 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון השבה. שתילה מסביב למצפור הר אדיר
מרווה כחולה Salvia indica 371579 יפתח סיני 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371619 טליה אורון 24 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון השבה. נשתלו ב- 6 מקבצים. נצפה פרט 1 טבעי בשטח
מרווה כחולה Salvia indica 371601 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371599 עידו שקד 19 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 100 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371591 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 101 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371590 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 102 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371589 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 103 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371587 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371578 יפתח סיני 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371576 תומר אשד 12 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון איסוף זרעים לגן מקלט ברעם
מרווה כחולה Salvia indica 371586 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371592 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 371588 יפתח סיני 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 378177 נעם שגב 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 110
מרווה כחולה Salvia indica 371607 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 111
מרווה כחולה Salvia indica 377471 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 112 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 377470 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 113 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
מרווה כחולה Salvia indica 378092 טליה אורון 31 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 114 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון הצצת עלווה. שתילים שהוכנו מזרעים מהר מירון. נשתלו לפני 4 שנים
מרווה כחולה Salvia indica 378093 יפתח סיני 24 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 115 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון עלוה חדשה
מרווה כחולה Salvia indica 385131 גיא נהור 21 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 116 מסלול אדום, דרומית להר כחל
מרווה כחולה Salvia indica 385123 אלי ליבנה 24 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 117 חרמון רכבל תחתון
מרווה כחולה Salvia indica 385144 שי פלדמן 5 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 118 כתף החרמון: חרמון
מרווה כחולה Salvia indica 385133 רון פרומקין 21 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 119 רכס ע'סנייה
מרווה כחולה Salvia indica 385050 סיקו בכור 10 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 120 הר אדיר כנראה מהמרוות שנזרעו באתר הזה
מרווה כחולה Salvia indica 371617 משתמש אנונימי 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 121
מרווה כחולה Salvia indica 371605 ניסים פרימו 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 122
מרווה כחולה Salvia indica 371615 ניסים פרימו 20 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 123
מרווה כחולה Salvia indica 371604 ניסים פרימו 8 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 124
מרווה כחולה Salvia indica 371616 ניסים פרימו 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 125
מרווה כחולה Salvia indica 371613 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 126
מרווה כחולה Salvia indica 371612 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 127
מרווה כחולה Salvia indica 371611 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 128
מרווה כחולה Salvia indica 371610 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 129
מרווה כחולה Salvia indica 371609 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 130
מרווה כחולה Salvia indica 371608 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 131
מרווה כחולה Salvia indica 371606 ניסים פרימו 9 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 132
מרווה כחולה Salvia indica 371596 ניסים פרימו 2 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 133
מרווה כחולה Salvia indica 371614 ניסים פרימו 6 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 134
מרווה כחולה Salvia indica 371603 ניסים פרימו 8 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 135
מרווה כחולה Salvia indica 371602 עמוס סבח 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Salvia%20indica/ 136