ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 390387 דותן רותם 9 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 1 חולות: רכס כורכר הבונים
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 386515 יובל ספיר 20 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 2 שפך הנעמן
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383502 יונתן הררי 12 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 3 עמק החולה: ארץ פלגי מים 15ס"מ
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383501 יונתן הררי 12 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 4 עמק החולה: ארץ פלגי מים 15ס"מ;B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383500 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 5 עמק החולה: ארץ פלגי מים 30ס"מ;מעיינות A
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383499 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 6 עמק החולה: ארץ פלגי מים 10ס"מ;מעיינות B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383498 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 7 עמק החולה: ארץ פלגי מים 10ס"מ;מדרון A
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383497 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 8 עמק החולה: ארץ פלגי מים 20ס"מ;מעיינות A
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383496 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 9 עמק החולה: ארץ פלגי מים 30ס"מ;מעיינות A
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 383495 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 10 עמק החולה: ארץ פלגי מים מעיינות A
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 377474 רועי פדרמן 27 בספטמבר 2017 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 11 חולות: חולות מפרץ חיפה
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371695 מתת בן שושן 5 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 12 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371704 דידי קפלן 16 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 13 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371702 יונתן הררי 22 בינואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 14 עמק החולה: ארץ פלגי מים משטח B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371701 יונתן הררי 18 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 15 עמק החולה: ארץ פלגי מים 10 ס"מ; מעיינות B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371700 יונתן הררי 26 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 16 עמק החולה: ארץ פלגי מים 10ס"מ;מעיינות B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371699 יונתן הררי 10 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 17 עמק החולה: ארץ פלגי מים 30 ס"מ;מעיינות B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371703 יונתן הררי 12 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 18 עמק החולה: ארץ פלגי מים מדרון B
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371697 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 19 חולות: מישור חוף כרמלים
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371696 יפתח סיני 20 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 20 חולות: חולות מפרץ חיפה הערכה סוף פריחה
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 385121 רון פרומקין 15 בנובמבר 2017 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 21 נחל אלכסנדר
אחי-גומא משחיר Schoenus nigricans 371694 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Schoenus%20nigricans/ 22