ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
בן-חצב החורש Scilla cilicica 372758 סיקו בכור 11 במרץ 2012 1 0 0 1
בן-חצב החורש Scilla cilicica 372741 סיקו בכור 22 במאי 2012 1 0 0 2
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371726 ויינר יגאל 1 בפברואר 1989 1 0 0 3
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371725 ויינר יגאל 7 בפברואר 1989 1 0 0 4
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371724 שיפמן אסף 28 בפברואר 1989 1 0 0 5
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371722 רבינוביץ אביבה 21 באפריל 1989 1 0 0 6
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371721 מאיר דוד (טאפ) 22 במרץ 1990 1 0 0 7
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371719 אבו רוכן סלמאן 9 במרץ 1991 1 0 0 8
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371718 מאיר דוד (טאפ) 8 במרץ 1992 1 0 0 9
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371717 אבו רוכן סלמאן 14 במרץ 1992 1 0 0 10
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371716 מאיר דוד (טאפ) 20 במרץ 1993 1 0 0 11
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371715 מאיר דוד (טאפ) 8 בפברואר 1994 1 0 0 12
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371714 דידי קפלן 22 בפברואר 1994 1 0 0 13
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371713 דותן רותם 27 באפריל 2009 1 0 0 14
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371712 טליה אורון 10 באפריל 2011 1 0 0 15
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371707 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 16
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371711 טליה אורון 22 במרץ 2012 1 0 0 17
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371710 טליה אורון 25 במרץ 2013 1 0 0 18
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371708 יעל אורגד 25 בפברואר 2017 1 0 0 19
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371706 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 20
בן-חצב החורש Scilla cilicica 371709 בן רוזנברג 6 בפברואר 2014 1 0 0 21