ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נוקשן מזרחי Scleranthus orientalis 395061 אורי פרגמן-ספיר 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Scleranthus%20orientalis/ 1 יער אודם
נוקשן מזרחי Scleranthus orientalis 385184 יאיר אור 30 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Scleranthus%20orientalis/ 2 אלרום גדל בעיקר לאורך הגדר בשטח שרוסס
נוקשן מזרחי Scleranthus orientalis 378164 אורי פרגמן-ספיר 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Scleranthus%20orientalis/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
נוקשן מזרחי Scleranthus orientalis 385253 יואב רמון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Scleranthus%20orientalis/ 4 בקעת מן