ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 397025 יפעת ארצי 19 באוגוסט 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 1 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392735 יפעת ארצי 7 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 2 עמק החולה: עמק החולה חתך 16.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392736 יפעת ארצי 7 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 3 עמק החולה: עמק החולה חתך 6.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392737 יפעת ארצי 7 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 4 עמק החולה: עמק החולה חתך 2.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392738 יפעת ארצי 7 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 5 עמק החולה: עמק החולה חתך 1.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392739 יפעת ארצי 4 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 6 עמק החולה: עמק החולה חתך 8.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392740 יפעת ארצי 4 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 7 עמק החולה: עמק החולה חתך 1.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392741 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 8 עמק החולה: עמק החולה חתך 14.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392742 יפעת ארצי 13 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 9 עמק החולה: עמק החולה חתך 12.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392743 יפעת ארצי 9 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 10 עמק החולה: עמק החולה חתך 6.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392744 יפעת ארצי 9 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 11 עמק החולה: עמק החולה חתך 4.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 396558 יפעת ארצי 6 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 12 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 396559 יפעת ארצי 6 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 13 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 396560 הדס כהנר 29 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 14 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 396561 הדס כהנר 29 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 15 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 396562 הדס כהנר 29 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 16 צפון הגולן: מורדות גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347374 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 17 רכס נפתלי: קדש מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347718 דני זהרי 5 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 18 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345740 ר. לביא 18 בספטמבר 1979 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 19 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345860 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 20 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347584 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 21 רכס נפתלי: הרי רמים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348244 אלכסנדר איג 10 באוקטובר 1924 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 22 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348020 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 23 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 343830 אלכסנדר איג 29 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 24 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347752 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 25 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347317 מרגלית נעמי 23 באוקטובר 1985 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 26 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347583 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 27 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 343964 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 28 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 346680 נ.מרגלית,ד.כהן 8 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 29 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 346731 ראובן דוכס 14 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 30 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347316 עברי יריב 10 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 31 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348597 וייל גיתי 21 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 32 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347199 דני זהרי 6 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 33 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347745 דני זהרי 3 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 34 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348566 וייל גיתי 21 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 35 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347753 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 36 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347835 שמואל בר-שי 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 37 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347736 עברי יריב 30 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 38 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348030 לבנה מיכה 31 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 39 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348019 דידי קפלן 21 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 40 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348596 אמוץ דפני 22 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 41 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347978 עופר כהן 15 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 42 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345524 אלכסנדר איג 30 באפריל 1923 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 43 גליל תחתון מרכזי: חוקוק לבנים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347375 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 44 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345359 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 45 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348143 שיר ורד 10 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 46 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345538 יובל ספיר 20 באוגוסט 1999 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 47 הכנרת וחופיה: בקעת גינוסר מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347741 זהרי וליסטון 13 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 48 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347059 עוז גולן 11 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 49 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348489 דידי קפלן 19 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 50 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 345183 אביבה רבינוביץ' 7 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 51 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392412 יהונתן רונס 28 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 52 נחל הזהב, קריית שמונה גדל לאורך תוואי הנחל המשוקם, לא יודע אם נעשתה השבה - או שמדובר באוכלוסייה מקורית.
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 392411 אסף חיים 21 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 53 דרום הגולן: נחלי גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 387572 דידי קפלן 11 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 54 צפון הגולן: מורדות גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 391955 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 55 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 389829 דידי קפלן 18 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 56 צפון הגולן: מורדות גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 391954 טליה אורון 13 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 57 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 391953 יפעת ארצי 4 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 58 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 391956 מימי רון 23 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 59 עמק החולה: נחלי דן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 391078 אבי בן-סידי 17 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 60 עין דיבשה, מורד הערוץ
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348246 טוביה קושניר 19 באוקטובר 1940 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 61 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347356 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 62 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347260 מ.גולדשמיט 15 באוקטובר 1951 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 63 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347315 עברי יריב 5 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 64 עמק החולה: דרום עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347200 דני זהרי 6 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 65 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348557 וייל גיתי 27 ביוני 1989 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 66 עמק החולה: נחלי דן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348050 טוביה קושניר 3 באוקטובר 1942 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 67 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348021 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 68 עמק החולה: מורדות עיון מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347146 יואב גרטמן 7 בספטמבר 1994 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 69 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347261 מ.גולדשמיט 7 במאי 1952 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 70 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 385735 דר בן נתן 23 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 71 עין דרדרה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 377529 יפעת ארצי 23 באוגוסט 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 72 צפון הגולן: מורדות גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 377530 יפעת ארצי 26 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 73 עמק החולה: ימת החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348245 א. שמאלי 15 באוקטובר 1924 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 74 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 377531 טליה אורון 31 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 75 צפון הגולן: מורדות גולן
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 371915 יפעת ארצי 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 76 עמק החולה: ימת החולה גבוה מאוד על תעלת האספקה ב 400 דונם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 347262 יוסי ועדיה 5 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 77 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 354184 יפעת ארצי 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 78 עמק החולה: ימת החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 368200 רן לוטן 30 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 79 עמק החולה: עמק החולה
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 366949 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 80 עמק החולה: ארץ פלגי מים R
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 356020 טליה אורון 4 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 81 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 366950 ראובן אבי 7 בספטמבר 1993 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 82 עמק החולה: ארץ פלגי מים
אשבל ארך-שבלת Stachys longispicata 348336 דני זהרי 10 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Stachys%20longispicata/ 83 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם