ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
הרדופנין נמוך Scorzonera pusilla 371728 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20pusilla/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות משטח לס עם מעט צמחיה אחרת, כ-300 פרטים בכתם של 10*10 מ'
הרדופנין נמוך Scorzonera pusilla 368700 אורי פרגמן-ספיר 25 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Scorzonera%20pusilla/ 2 S Israel, C Negev Highlands, W Rochot Plain near Suka Bamidnbar