ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ציפורנית אדמומית Silene rubella 386286 יהונתן רונס 7 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 1 אלון שבות מדובר באכולוסיה טבעית, ובשטח נצפו מינים נוספים של קרקעות כבדות/שולי שדות, ביניהם: בת חלמית שרועה, סבונית השדה, כרבולתן השדות, ועוד
ציפורנית אדמומית Silene rubella 386198 רננה לביא 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 2 צומת כוכב הירדן
ציפורנית אדמומית Silene rubella 386055 רון פרומקין 10 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 3 מעבר גבול שייח חוסיין
ציפורנית אדמומית Silene rubella 386054 רון פרומקין 4 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 4 צפון בקעת הירדן
ציפורנית אדמומית Silene rubella 385835 דר בן נתן 1 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 5 נחל חרוד
ציפורנית אדמומית Silene rubella 385837 דר בן נתן 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Silene%20rubella/ 6 נחל חרוד