ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשבל השדה Stachys arvensis 399615 יעל אורגד 15 באפריל 2021 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 1 חורשת הסרג'נטים פרטים בודדים של אשבל השדה, קיטה סוככית ואספסת החילזון - בשטח של כמטר רבוע.
אשבל השדה Stachys arvensis 396171 דר בן-נתן 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 2 שמורת הדסים
אשבל השדה Stachys arvensis 393385 הילה גיל 18 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 392697 רוני שושן 1 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 393062 דר בן נתן 18 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 5 יער אילנות מערב
אשבל השדה Stachys arvensis 326688 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342718 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 343001 עבדיה לוי 9 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342700 א. ג'קסון 11 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342038 ל.פרוזבול 10 במרץ 1964 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341992 מיכאל זהרי 26 בינואר 1958 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 343044 פ. פרנק 9 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342088 מיכאל זהרי 15 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341489 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 14 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341819 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 15 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341818 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 16 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341961 אורי פרגמן-ספיר 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 340732 אלכסנדר איג 18 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 18 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 324041 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 19 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342925 שיר ורד 4 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342926 א. ליסטון 26 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342009 שיר ורד 9 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 389682 מימי רון 5 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 389681 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 389680 מרב לבל 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה פזורים לאורך השביל
אשבל השדה Stachys arvensis 389679 מרב לבל 13 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 386190 עמית מנדלסון 25 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 27 הירקון התיכון ניסיון לשחזר מיקום התצפית, 13 שנים אחרי התצפית עצמה, ע"ס התמונות מאותו יום. מכל מקום, הנקודה לא יכולה להיות מעבר לנפתול הגדול של הירקון המתועד בתמונות שאחריה.
אשבל השדה Stachys arvensis 386045 יאיר אור 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 28 חורשת הסרג'נטים צד צפוני
אשבל השדה Stachys arvensis 342952 שיר ורד 28 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 357053 אורי שפירא 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 359461 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 31 יער אילנות
אשבל השדה Stachys arvensis 342742 מימי רון 26 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 340733 אלכסנדר איג 7 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 33 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 368611 רון פרומקין 5 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה