ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אשבל השדה Stachys arvensis 386045 יאיר אור 21 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 1 חורשת הסרג'נטים צד צפוני
אשבל השדה Stachys arvensis 342718 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 2 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 324041 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 3 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 343001 עבדיה לוי 9 במרץ 1969 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 4 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342925 שיר ורד 4 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342700 א. ג'קסון 11 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 6 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342038 ל.פרוזבול 10 במרץ 1964 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342952 שיר ורד 28 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342926 א. ליסטון 26 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341992 מיכאל זהרי 26 בינואר 1958 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 357053 אורי שפירא 7 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
אשבל השדה Stachys arvensis 359461 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 12 יער אילנות
אשבל השדה Stachys arvensis 343044 פ. פרנק 9 במאי 1956 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342742 מימי רון 26 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342009 שיר ורד 9 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 342088 מיכאל זהרי 15 במרץ 1928 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 326688 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341489 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 18 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341819 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 19 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341818 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 20 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 341961 אורי פרגמן-ספיר 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 340733 אלכסנדר איג 7 בפברואר 1925 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 22 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 340732 אלכסנדר איג 18 במרץ 1924 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 23 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
אשבל השדה Stachys arvensis 368611 רון פרומקין 5 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Stachys%20arvensis/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה