ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מורית קלוטה Smyrnium connatum 390936 טליה אורון 12 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 1 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
מורית קלוטה Smyrnium connatum 386288 יהונתן רונס 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 2 אלון שבות בשטח היישוב עצמו מופיע כעשב רע בגינות, ובצידי דרכים, למרות שלא כל כך שכיח
מורית קלוטה Smyrnium connatum 386214 יאיר אור 5 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 3 הר עלמון
מורית קלוטה Smyrnium connatum 386209 יאיר אור 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 4 נחל ראש פינה מצוקי כנען
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371815 טליה אורון 20 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 5 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371816 ויינר יגאל 29 במרץ 2006 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 6 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371813 גל גלילי 24 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371812 גל גלילי 24 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 8 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371811 גל גלילי 24 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 9 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371809 טליה אורון 5 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 10 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה
מורית קלוטה Smyrnium connatum 371814 גל גלילי 24 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Smyrnium%20connatum/ 11 גליל עליון מזרחי: נחל דישון