ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
סולנום החדק Solanum incanum 389347 מימי רון 6 בדצמבר 1980 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 393438 שקד בחבוט 12 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 2 פירות בהפצה משנה שעברה
סולנום החדק Solanum incanum 385796 דר בן נתן 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 3 מטעי התמרים של עין גדי
סולנום החדק Solanum incanum 371846 מנינגר דוד 23 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מע~ג
סולנום החדק Solanum incanum 371845 סלוין גיל 1 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371843 עזרי אלון 29 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371842 וקסלר חובב 21 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים וס בחלקת הרודוס
סולנום החדק Solanum incanum 371841 לוי רן 26 ביוני 1986 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 8 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371847 שנהר אלי 5 בינואר 1977 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מחים שבשורות3;2;1(
סולנום החדק Solanum incanum 371844 סלוין גיל 2 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371835 דה-פיצוטו אלון 17 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371840 לוי רן 15 באוגוסט 1986 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371839 לוי רן 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 13 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371833 דה-פיצוטו אלון 25 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371832 ברקאי אבירם 9 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 15 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371831 נוקריאן רבקה 1 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 16 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371834 דה-פיצוטו אלון 9 בדצמבר 1988 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 17 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371823 מימי רון 21 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 18 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח פרטים בודדים, לפני פריחה
סולנום החדק Solanum incanum 371838 לוי רן 24 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 19 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
סולנום החדק Solanum incanum 371821 מרגרטה וולצ'אק 4 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 20 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
סולנום החדק Solanum incanum 371837 אסף גוטפלד 7 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 21
סולנום החדק Solanum incanum 371829 אלי דרור 18 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 22
סולנום החדק Solanum incanum 371827 אלי דרור 7 בדצמבר 1995 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 23
סולנום החדק Solanum incanum 371826 עמוס סבח 9 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 24
סולנום החדק Solanum incanum 371825 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 25
סולנום החדק Solanum incanum 371824 עמוס סבח 3 בספטמבר 2003 1 0 0 /taxa/Solanum%20incanum/ 26