ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מרור שנהבי Sonchus suberosus 387226 דודו זכאי 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 1
מרור שנהבי Sonchus suberosus 389348 דודו זכאי 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 2
מרור שנהבי Sonchus suberosus 389349 דודו זכאי 21 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 3
מרור שנהבי Sonchus suberosus 389350 דודו זכאי 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 4
מרור שנהבי Sonchus suberosus 392650 טליה אורון 21 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 5
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371854 עמוס סבח 21 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 6
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371855 עמוס סבח 21 בפברואר 2005 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 7
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371859 מימי רון 26 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 8 מדבר יהודה דרומי: נחל צאלים
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371858 עמוס סבח 6 בינואר 2002 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 9
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371852 דודו זכאי 18 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 10
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371849 מרב לבל 21 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 11
מרור שנהבי Sonchus suberosus 371857 עמוס סבח 31 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Sonchus%20suberosus/ 12