ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 395989 בר שמש 25 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 1 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 393954 אוהד מאס 5 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 2 שרון צפוני: נחל חדרה
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 394753 דר בן נתן 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 3 שדות נחל חדרה
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 394938 מימי רון 27 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 4 שרון צפוני: נחל חדרה
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 393766 רון פרומקין 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 5 נחל חדרה
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 392401 דר בן נתן 12 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 6 בריכת בטיח
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 392370 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 7 חולות: מישור חוף כרמלים
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371873 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 8 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 377524 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 9 חולות: רצועת חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371876 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 10 שרון צפוני: חמרה נתניה בקרבת נחל פולג
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371871 מימי רון 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 11 שרון דרומי: דרום מישור החוף
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371878 מימי רון 21 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 12 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371872 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 13 חולות: רצועת חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371875 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 14 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371870 מימי רון 9 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 15 שרון דרומי: חמרה רחובות
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 384875 אסף חיים 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 16 דרום הגולן: נחלי גולן