ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371873 מימי רון 12 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 1 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 377524 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 2 חולות: רצועת חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371876 מימי רון 26 באפריל 2002 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה בקרבת נחל פולג
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371871 מימי רון 22 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 4 שרון דרומי: דרום מישור החוף
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371878 מימי רון 21 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 5 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371872 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 6 חולות: רצועת חוף צפוני
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371875 טליה אורון 11 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 7 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 371870 מימי רון 9 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 8 שרון דרומי: חמרה רחובות
אספרגולריה אדומה Spergularia rubra 384875 אסף חיים 19 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Spergularia%20rubra/ 9 דרום הגולן: נחלי גולן