ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371879 חנן לבבי 1 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 1 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371905 מימי רון 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 2 מישור חוף הנגב: מישור חוף הנגב
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 383512 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 3
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371882 דותן רותם 18 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 4 חולות: מישור חוף כרמלים
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371907 אבינועם דנין 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 5 הר הנגב הצפוני: מכתש גדול
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371910 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 6
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371913 דורון ניסים 17 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 7
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371912 דורון ניסים 3 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 8
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371900 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 9
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371899 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 10
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371898 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 11
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371897 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 12
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371896 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 13
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371891 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 14
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371902 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 15
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371894 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 16 הערוץ השני
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371893 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 17
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371892 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 18
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371890 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 19
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371889 עמוס סבח 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 20
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371888 אמיר שמואל 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 21
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371887 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 22
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371886 אסף קפלן 1 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 23
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371885 עמוס סבח 16 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 24
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 385593 הגר לשנר 19 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 25 מדרשת בן-גוריון גדל באזורים מלוחים בנחל צין
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 385191 דר בן נתן 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 26 בריכות דגים צפונית למסילות
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371895 מרגרטה וולצ'אק 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 27
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371909 אבינועם דנין 23 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 28
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371911 אבינועם דנין 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 29
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371904 מרגרטה וולצ'אק 22 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 30
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371880 מימי רון 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 31 חלקה 3
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371884 עמוס סבח 17 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 32
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371881 משה מינץ 24 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 33
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371903 עמוס סבח 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 34
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371908 דורון ניסים 30 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 35
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371906 דורון ניסים 5 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 36
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371883 עמוס סבח 17 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 37
יתדן מפושק Sphenopus divaricatus 371901 עמוס סבח 18 בדצמבר 2000 1 0 0 /taxa/Sphenopus%20divaricatus/ 38