ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אוכם אמיתי Suaeda vera 395607 מימי רון 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 1 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 395212 דר בן נתן 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 2 נחל חווה
אוכם אמיתי Suaeda vera 393363 אייל פבזנר 8 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 3 חולות: חולות חדרה
אוכם אמיתי Suaeda vera 383660 מימי רון 24 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 4 רמת עבדת: שדה חפיר
אוכם אמיתי Suaeda vera 389835 מימי רון 7 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 5 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 389834 מימי רון 2 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 6 רמת עבדת: עקרב
אוכם אמיתי Suaeda vera 389833 מימי רון 18 בספטמבר 1991 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 7 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 389831 מימי רון 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 8 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
אוכם אמיתי Suaeda vera 387579 מימי רון 3 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 9 הר הנגב הצפוני: מצלעות חתירה
אוכם אמיתי Suaeda vera 387574 מימי רון 7 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 10 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 387573 מימי רון 5 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 11 קמר רמון - מחמל: אנמר
אוכם אמיתי Suaeda vera 387079 יניר בן אריה 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 12 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
אוכם אמיתי Suaeda vera 385814 דותן רותם 8 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 13 תל דור
אוכם אמיתי Suaeda vera 385763 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 14 נחל צין יחד עם כף חתול שרועה
אוכם אמיתי Suaeda vera 385762 דר בן נתן 7 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 15 נחל עזוז הקרקע רטובה. אולי מי תהום גבוהים
אוכם אמיתי Suaeda vera 385764 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 16 עין עקב
אוכם אמיתי Suaeda vera 383659 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 17 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 383658 אודי קולומבוס 22 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 18 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 383661 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 19 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371958 אבינועם דנין 28 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 20 רמת עבדת: רמת מטרד
אוכם אמיתי Suaeda vera 371954 מרגרטה וולצ'אק 22 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 21 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 372649 רון פרומקין 2 בספטמבר 2007 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 22 חולות: חולות חדרה
אוכם אמיתי Suaeda vera 371949 אריה לב רוזנברג 20 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 23 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371948 אריה לב רוזנברג 21 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 24 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371935 יבגני קמינסקי 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 25 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371934 יניר בן אריה 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 26 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371933 יבגני קמינסקי 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 27 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371950 מימי רון 24 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 28 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371953 מרגרטה וולצ'אק 22 באפריל 2004 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 29 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371947 יפתח מגן 23 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 30 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371943 יבגני קמינסקי 5 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 31 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371941 יבגני קמינסקי 2 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 32 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371939 יבגני קמינסקי 5 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 33 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371938 יבגני קמינסקי 1 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 34 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371944 יבגני קמינסקי 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 35 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371942 יבגני קמינסקי 28 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 36 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 377528 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 37
אוכם אמיתי Suaeda vera 371952 יפתח סיני 16 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 38 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
אוכם אמיתי Suaeda vera 371951 יפתח סיני 19 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 39 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום הערכה בלבד נעמן ישן
אוכם אמיתי Suaeda vera 372546 מימי רון 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 40 צפונית לנחשולים לא אדום, על סף איום
אוכם אמיתי Suaeda vera 371940 בן רוזנברג 8 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 41 חולות: מישור חוף כרמלים
אוכם אמיתי Suaeda vera 377527 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 42 חולות: חולות חדרה
אוכם אמיתי Suaeda vera 377526 מרגרטה וולצ'אק 23 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 43 חולות: חולות חדרה
אוכם אמיתי Suaeda vera 377525 ידידיה שמואל 24 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 44 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה
אוכם אמיתי Suaeda vera 371946 יבגני קמינסקי 25 באוגוסט 2015 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 45 בקעת צין: צין עליון
אוכם אמיתי Suaeda vera 378113 ידידיה שמואל 30 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 46 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
אוכם אמיתי Suaeda vera 371955 אולסויג-ויטקר לינדה 13 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 47 רמת עבדת: מצוק הצינים
אוכם אמיתי Suaeda vera 371936 בן רוזנברג 23 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 48
אוכם אמיתי Suaeda vera 371937 בן רוזנברג 23 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Suaeda%20vera/ 49