ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 389414 מימי רון 14 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 1
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 390753 מימי רון 14 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 2
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 389415 מרב לבל 8 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 3
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 390939 מימי רון 28 בינואר 2011 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: חופי ים המלח
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371988 אבינועם דנין 22 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 5
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371985 עמוס סבח 17 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 6
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371984 עמוס סבח 16 במרץ 2005 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 7
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371983 משה מינץ 24 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 8
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371982 משה מינץ 24 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 9
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371987 עמוס סבח 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 10
אבי-ארבע מלוח Tetradiclis tenella 371986 עמוס סבח 16 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Tetradiclis%20tenella/ 11