ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
געדה מזרחית Teucrium orientale 396154 יעל אורגד 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 1 אתר החרמון
געדה מזרחית Teucrium orientale 389395 מרב לבל 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
געדה מזרחית Teucrium orientale 385862 דר בן נתן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 3 הר בנטל
געדה מזרחית Teucrium orientale 372019 טליה אורון 4 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
געדה מזרחית Teucrium orientale 372027 דידי קפלן 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
געדה מזרחית Teucrium orientale 372026 דידי קפלן 29 בנובמבר 1983 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
געדה מזרחית Teucrium orientale 372025 דידי קפלן 5 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 7 כתף החרמון: חרמון
געדה מזרחית Teucrium orientale 385219 יאיר אור 22 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 8 הר חרמונית
געדה מזרחית Teucrium orientale 385217 יאיר אור 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Teucrium%20orientale/ 9 הר אביטל בריכת המים